Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2093
Title: Eski Anadolu'da arı ve bal
Other Titles: Bee and Honey in Ancient Anatolia
Authors: Üreten, Hüseyin
TR149900
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Keywords: Eski Anadolu
Arı
Bal
Ancient Anatolia
Bee
Honey
Issue Date: 2011
Publisher: History Studies International Journal of History
Citation: Üreten H.(2011) ,"Eski Anadolu'da arı ve bal" = "Bee and Honey in Ancient Anatolia" ,History Studies International Journal of History = Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi ,3(3) ,363-382 .http://dx.doi.org/10.9737/hist_351.
Abstract: Bizi, bu yazımızda sunduğumuz eski Anadolu toplumlarında arıcılık ve balın yerini araştırmaya yönelten, 2010 yılının Nisan ayında Üniversitemizin Çine Belediyesi ve Çine Gelişim Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Çine Arıcılık Müzesi’nin Açılışı” nedeniyle Çine’de düzenlenen VI. Müzecilik Çalıştay ve Paneli’nin Çine Arıcılık Müzesi’ni konu alan bildirilerin yer aldığı kitapçık oldu. Bu çalışmanın amacı, uzmanlık alanımıza giren eski Anadolu kültür tarihi çerçevesi içinde, mümkün olduğunca antik kaynaklara ve yazıtlara dayanarak, ilk tarihi çağlarda, Hitit toplumunda ve antikçağ Anadolu’sunda arı ve bal konularını incelemektir. Bunu yaparken ortaya tamamen yeni ve özgün sonuçlar koymaktan çok mevcut eskiçağ kaynakları ışığında daha önce ortaya çıkmış, ancak dağınık bir durumda bulunan bilgileri bir arada ve sistemli bir şekilde Türk okuyucusuna aktarmak amaçlanmıştır.
Within the framework of old Anatolian cultural history as my area of expertise, the aim of this study is to examine the subjects of bee and honey in the first historical periods, in the Hittites society and ancient Anatolia, basing on mainly ancient sources and inscriptions. Rather than entirely new and original outcomes, with the help of available ancient sources, it is intended to provide Turkish readers with an organized and systematic study using written but desultory data.
URI: http://www.historystudies.net/?sayfa=dergiayrinti&no=297&icerik=anadoluda-ari-ve-bal&kategori=tarih
http://hdl.handle.net/11607/2093
Appears in Collections:Tarih Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D3 Eski Anadolu'da Arı ve Bal.pdfMakale Dosyası428.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.