Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/209
Title: Eşler arasi siddet: Belirleyicileri ve ruh sagligina etkileri
Other Titles: Interspausal violence: Determinants and effects on mental health
Authors: Eskin, Mehmet
Büyükgök, Deniz
Keywords: eşler arası şiddet
Benlik saygısı
iletişim
intihar
ruh sağlığı
Self-esteem
intimate partner violence
communication
suicide
psychological condition
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, eşler arası şiddetin toplumumuzda tolere edilen bir fenomen olduğu ve aslında çok etmenli nedenselliğe sahip olduğu anlayışı çerçevesinde; içinde Kısa Semptom Envanteri ile Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği de bulunmak üzere tez danışmanı ve tez yazarı tarafından geliştirilen Eşler Arası şiddet Değerlendirme Anketi kullanılarak eşler arası şiddet ile sosyodemografik değişkenler, davranım özellikleri, kök ailede şiddetin varlığı, eşle iletişimin niteliği, anne babaya benzerlik, benlik saygısı, intihar eğilimi ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiler sınanmıştır. Eşler arası şiddet duygusal, cinsel ve fiziksel şiddet olmak üzere üç kategoride ve uygulanan ve maruz kalınan şiddet olmak üzere de iki boyutta incelenmiştir. Yaygınlık çalışmasına göre kadınlar erkeklerden daha fazla eşleri tarafından duygusal, cinsel ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarını bildirirken erkekler de eşlerinden daha fazla şiddet uyguladıklarını bildirmişlerdir. Sonuç olarak sosyodemografik değişkenlerden eğitim düzeyi, algılanan gelir düzeyi; davranım özelliklerinden alkol kullanım sıklığı ile keyif verici madde kullanım sıklığı; kök ailede anne baba arasında şiddetin varlığı eşler arası şiddet uygulama ve şiddete maruz kalma açısından belirleyici bulunmuşlardır. Ayrıca benlik saygısı ve ruh sağlığının eşler arası şiddete maruz kalma ve eşe şiddet uygulama ile ilişkili bulunmuştur. +ntihar eğilimi ise eşler arası şiddet açısından belirleyici bulunmamıştır. In this thesis, intimate partner violence betmeen married couples, which is a phenomenon that tolerated in our society, is accepted to be rooted from multiple causuality. Intimate Partner Violence Questionnarie is developed by counseler and the author to examine the relationship between intimate partner violence between married couples and variables. Brief Symptom Inventory and Rosenberg Self-Esteem Inventory is also take place in the questionnarie. Intimate partner violence between married couple is categorized to three dimentions as emotional, sexual and physical violence and two dimentions as being exposed to violence and practicing violence. According to researches on incidence, while women are said to expose emotional, sexual and physical violence more than men in intimate relationships, men are said to practice violence more than women. To conclude, education level, percieved income as sociodemographic variables; alcohol and drug usage frequency as conduct properties; violence between parents in original family are found to be characteristic. Besides, self-esteem and psychological condition are found to be related to practicing and exposing to violence between intimate partners. Suicide tendency did not found to be related to violence between intimate partners
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32915677&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/209
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DENIZ_BUYUKGOK_OZET_TR.pdf65.29 kBAdobe PDFView/Open
DENIZ_BUYUKGOK_TEZ.pdf645.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.