Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/208
Title: Xıx. yüzyıl başlarında bir Osmanlı kıyı kasabası: Kemeredremid
Other Titles: In the beginnig of nineteenth century, a Ottoman coast country: Kemeredremid
Authors: Demir, Tanju
Gökçe, Evren
Keywords: Osmanlı imparatorluğu
XIX. Yüzyıl
Naip
Batı Anadolu
Kemeredremid
Zeytinyağı
Denizcilik
Otoman Empire
Nineteen Century
Regent
West Anatolia
Oliveoil
Seamanship
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: XVIII. yüzyılın sonu ve XIX. yüzyılın baslarında Osmanlı mparatorlugu büyük sorunlarla ugrasmaktadır. Kökeni geçmise dayanan bu sorunlar, ekonomiden yönetime, toprak sisteminden iç güvenlige ve savaslara kadar birçok alanı kapsamaktadır. Bu tarihlerde, küçük bir Ege kıyı kasabası olan Kemeredremid (Burhaniye), naipler (kadı vekili) tarafından yönetilmektedir. Kaza, bazı özel ürünleri ve cografi konumu nedeniyle Osmanlı Devleti için önem tasımaktadır. Bu ürünler arasında özellikle zeytinyagı ve kereste, beslenme ve donanma hizmetleri için baskent stanbul tarafından tercih edilmektedir. XIX. yüzyılın baslarında kayıt edilen 1095-1 no'lu Ser'iye Sicili, bölgesel ve ulusal konuların yanı sıra, ekonomi, askerlik, yönetim, denizcilik ve toplumsal kurumlarla ilgili de belgelere sahiptir. In the end of eighteen century and beginning of nineeten century, Ottoman Empire is trying big problems. This problems that origins to be based on the past, is including a lot of square from economy to management, from soil system to internal security and until wars. In this time, become a little Aegean coast country, Kemeredremid (Burhaniye), to be managing from Naips (Regent or Sucessor of Religious Judge). Country has importance for Otoman State, because of it?s some special products and geograpichal location. Between this products, especially oliveoil and lumber, to be prefering for feeding and navy service by capital city stanbul. 1095-1 number Law registiration that written in the beginning of nineteen century, has documents related to economy, military profession, management seamanship and social foundations besides regional and national themes.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32914917&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/208
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evren_Gökçe_kapak_tr.pdf10.37 kBAdobe PDFView/Open
Evren_Gökçe_ ozet_en.pdf19.74 kBAdobe PDFView/Open
Evren_Gökçe_ ozet_tr.pdf29.68 kBAdobe PDFView/Open
Evren_Gökçe_tez.pdf797.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.