Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2079
Title: K-3 vitamininin sıçan glioma (C6) ve insan glioblastomamultiforme hücre çoğalmasına invitro etkileri
Other Titles: Effects of vitamin K-3 on growth inhibition of rat glioma cell (C6) and human glioblastoma multiforme in vitro
Authors: Öztopçu, Pınar
Kabadere, Selda
Uyar, Ruhi
TR13806
TR13024
Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji
Keywords: Glioma
K-3 Vitamini
Hücre Çoğalması
In Vitro
Cell Proliferation
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Öztopçu, P., Kabadere, S., Uyar, R. (2005). K-3 vitamininin sıçan glioma (C6) ve insan glioblastomamultiforme hücre çoğalmasına invitro etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(1), 21-25.
Abstract: Amaç: Glioblastoma multiforme beyin dokusu içerisine hızla yayılan ve onu yıkıma ugratan, sinir sisteminde görülme sıklıgı yüksek oldukça tehlikeli bir tümör çesididir. K-3 vitamininin çesitli kanser hücre dizileri üzerinde hücre çogalmasını baskılayıcı etkisi oldugu bildirilmektedir. Çalısmamızda K-3 vitamininin, sıçan glioma (C6) ve insan glioblastoma multiforme hücrelerinin çogalması üzerindeki baskılayıcı etkilerini karsılastırarak belirlemeyi amaçladık. Yöntem: K-3 vitamininin 1, 10, 25, 50, 75 ve 100 M dozlarının hücre çogalması üzerindeki etkilerini, besi ortamına ilave edildikten 24 saat sonra 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) yöntemi ile belirledik. Sonuçların istatistiksel degerlendirmesini tek yönlü varyans analizi ardından, Tukey'in çoklu karsılastırma yöntemi ile yaptık. Bulgular: C6 ve insan glioblastoma multiforme hücre dizileri üzerinde K-3 vitamininin belirlenen dozlarının hücre yasam oranı üzerindeki etkilerini belirledik. Hücrelerin çogalmasını%50 oranında baskılayan doz olarak bilinen IC degerlerini C6 hücreleri için 41 M, glioblastoma multiforme hücreleri için 24 ve 23 M olarak belirledik. Sonuçlar: Çalısmamızda, K-3 vitamininin hem C6 hem de insan glioblastoma hücreleri üzerinde düsük dozlarda antiproliferatif etkisi oldugu sonucuna vardık. Bulgularımızın, K-3 vitamini ve glioblastoma multiforme üzerinde yapılacak baska in vitro ve in vivo çalısmalara ısık tutacagına inanmaktayız.
Objectives: Glioblastoma multiforme is characterized as a highly invasive and rapidly growing astrocytoma. Previous studies have reported that vitamin K-3 inhibits cell growth of many types of malignant tumor cell lines. In this study we aimed to investigate the possible inhibitory effect of vitamin K-3 on rat glioma (C6) and human glioblastoma multiforme cells. Method:The cells were exposed to 1, 10, 25, 50, 75 and 100 M of vitamin K-3 for 24 hours. Cell viability was estimated by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. For statistical analysis one-way ANOVA test and then Tukey's multiple comparison test were used. Results: The IC50 values of vitamin K-3 were calculated as 41 M for C6, and 24 M and 23 M for human glioblastoma multiforme cells. Conclusion: We have found that at low concentrations vitamin K-3 has an antiproliferative effect on both C6 and human glioma cells. We believe that all these findings should contribute to other in vitro or in vivo studies on vitamin K-3 and glioblastoma multiforme cells.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9546/Effects-Of-Vitamin-K-3-On-Growth-Inhibition-Of-Rat-Glioma-Cell-c6-And-Human-Glioblastoma-Multiforme-In-Vitro
http://hdl.handle.net/11607/2079
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-25.pdfMakale Dosyası124.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.