Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2076
Title: Kawasaki hastalığı : iki olgu sunumu
Other Titles: Kawasaki disease: report of two cases
Authors: Aydoğdu, S. Ayvaz
Ünüvar, Tolga
Levent, Ertürk
İnan, Gülten
TR149939
TR184089
TR34022
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Kawasaki Hastalığı
İVİG
Koroner Anevrizma
Kawasaki Disease
Coronary Aneurysm
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Aydoğdu, A. S., Ünüvar, T., Levent, E., İnan, G. (2005). Kawasaki hastalığı : iki olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(1), 39-42.
Abstract: Kawasaki hastalıgı sistemik bir vaskülittir. En çok orta boy arterleri tutar. Gelismis ülkelerde çocuklarda edinsel kalp hastalıklarının en sık nedenidir. Halen etiolojisi ve patogenezi tam aydınlatılmamıstır. Koroner arter etkilenmesine baglı ani ölüm ve kronik hastalık riski intravenöz immünglobulin tedavisi sonrası belirgin azalmaktadır. Bu nedenle erken ve dogru tanı prognoz açısından çok önemlidir. Kawasaki hastalıgı tanısı konan iki olgumuzun birinde ekokardiyogramda sol ana koroner arterde dilatasyon saptandı. Diger olguda kardiyak lezyon yoktu. Koroner arter ektazisi izlemde geriledi. Bu makalede, iki olgu nedeniyle Kawasaki hastalıgı'nın tanısı, tedavi ve izlem ilkeleri tartısılmıstır.
Kawasaki disease is a systemic vasculitis. It affects medium-sized arteries most commonly. In developed countries, it is the most common reason for acquired cardiac diseases in children. Etiology and pathogenesis of the disease have not yet been completely clarified. Risk of sudden death or chronic cardiac disease due to coronary artery lesions are highly decreased after intravenous immunoglobulin therapy. Thus, early and correct diagnosis is of utmost importance for favorable outcome. In one of the two cases with Kawasaki disease, left main coronary artery was dilated on the echocardiogram. The other patient had no cardiac lesion. Coronary artery ectasia was observed to be regressed. In this paper, due to the two cases, diagnosis, treatment and follow-up principles of Kawasaki disease were discussed.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9549/Kawasaki-Disease-Report-Of-Two-Cases
http://hdl.handle.net/11607/2076
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-42.pdfMakale Dosyası111.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.