Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2058
Title: Abdominal cerrahide remifentanilve alfentanil infüzyonlarının karşılaştırılması
Other Titles: A comparison of remifentanil and alfentanil infusions in abdominal surgery
Authors: Tuncel, Gonca
Şavlı, Serpil
Özalp, Gülçin
Turgut, Sanem
Kadıoğulları, Nihal
Ankara Onkoloji Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Keywords: Genel Anestezi
Opioid
Remifentanil
Alfentanil
General Anesthesia
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Tuncel, G., Şavlı, S., Özalp, G., Turgut, S., Kadıoğulları, N. (2005). Abdominal cerrahide remifentanilve alfentanil infüzyonlarının karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(1), 5-8.
Abstract: Amaç: Bu çalısmada, abdominal cerrahi uygulanan hastalarda inhalasyon anestezisine eklenen remifentanil ve alfentanil infüzyonlarının etkinligi ve güvenirligi karsılastırıldı. Yöntem ve bulgular: ASA I-II, 22-65 yasları arasında 40 hasta rastgele iki gruba ayrılarak çalısmaya alındı. Indüksiyona, remifentanil grubunda (Grup R, n=20) 1 g/kg bolus ve 0.5 g/kg/dk remifentanil infüzyon dozu, alfentanil grubunda (Grup A, n=20) 25 g/kg bolus ve 1 g/kg/dk alfentanil infüzyon dozu ile baslandı ve her iki gruba bilinç kaybı saglanıncaya kadar 10 mg/10 sn hızda propofol verildi. Idame %0.5 end tidal izofluran, %66 N O/O ile saglandı. Entübasyondan 5 dakika sonra ilaç infüzyon dozları %50 azaltıldı. Remifentanil operasyon bitiminde, alfentanil ise 15 dakika önce sonlandırıldı. Cerrahiye otonomik ve somatik yanıt, bolus ve infüzyon artısları ile kontrol edildi. Derlenme; spontan solunum, yeterli solunum, sözel emre yanıt zamanları ve Aldrete skorlaması ile degerlendirildi. Cerrahiye hemodinamik yanıt, ilaç bolus ve infüzyon artısları Grup A'da, hipotansiyon ve bradikardi, Grup R'de daha fazla bulundu. Yeterli solunum, ekstübasyon ve sözel emre yanıt verme zamanları Grup R'de daha kısa, Aldrete skorları ise benzer bulundu. Sonuç: Bu çalısmada kullanılan infüzyon dozlarında remifentanil, intraoperatif hemodinamik yanıtı daha iyi kontrol ederken, hızlı derlenme özelligi ile de alfentanilden daha etkin ve güvenli bulundu.
Objective: We studied the efficacy and safety of remifentanil and alfentanil infusions in combination with inhalational anesthesia during abdominal surgery. Material and methods: Forty patients, ASA I-II, aged between 22-65 years were randomly allocated into two groups. Anesthesia was induced with remifentanil 1 mg/kg bolus, followed by 0.5 mg/kg/min infusion in the remifentanil group (Group R, n=20), alfentanil 25 mg/kg bolus and 1 mg/kg/min infusion in the alfentanil group (Group A, n=20) and propofol was given at a rate of 10 mg/10 sec until loss of consciousness. Lungs were ventilated with 0.5% end-tidal isoflurane and 66% N2O/O2. Infusion rates were reduced by 50% 5 minutes after intubation. Remifentanil was discontinued at the end of operation and alfentanil 15 minutes before. Autonomic and somatic responses to surgery were controlled with bolus and infusion rate increases. Recovery was assessed with the time for spontaneous and adequate respiration, response to verbal command and Aldrete scores. Results: Hemodynamic response to surgery, drug boluses and increases in infusion rates were found to be higher in Group A, while incidences of hypotension and bradycardia were higher in Group R. In Group R, adequate respiration, extubation and response to verbal command were shorter and Aldrete scores were similar. Conclusion: Remifentanil, when administered at the same doses with this study, controlled intraoperative hemodynamic response better in comparison with alfentanil and was found to be more effective and safe because of its rapid recovery properties.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9544/A-Comparison-Of-Remifentanil-And-Alfentanil-Infusions-In-Abdominal-Surgery
http://hdl.handle.net/11607/2058
ISBN: 2149-9063
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-8.pdfMakale Dosyası110.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.