Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2056
Title: Aort koarktasyonuna eşlik eden sakküler inen aortanevrizması
Other Titles: Saccular distal aorta aneurysm accompanying aortic coarctation
Authors: Ünsal, Alparslan
Karaman, Can Zafer
Kazak, Eda
TR150660
TR9129
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Aort Koarktasyonu
Sakküler Aort Anevrizması
Bilgisayarlı Tomografi
Anjiografi
Coarctation Of Aorta
Saccular Aortic Aneurysm
Computed Tomography
Angiography
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Ünsal, A., Karaman, Z. C., Kazak, E. (2006). Aort koarktasyonuna eşlik eden sakküler inen aortanevrizması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 45-47.
Abstract: Aortun konjenital darlıgı olan aort koarktasyonu, sıklıkla inen aortun proksimal kesimini tutar. Aort koarktasyonuna eslik eden serebral anevrizmalar ve koarkte segmentin proksimalindeki aort anevrizmaları, göreceli sık rastlanan komplikasyonlar arasında yer alırlar ve aortik rüptür ve anerizma rüptürü gibi ölümcül sonuçlara neden olabilirler. Cerrahi tedavi uygulanan olgularda görülen psödoanevrizmalar da koarktasyon ile iliskili ve sık görülen komplikasyonlar arasında sayılabilir. Bununla birlikte, koarkte segmentin distalinde sakküler ya da fuziform yapıda aort anevrizması görülmesi nadir bir durumdur. Bu yazıda; gögüs agrısı ve solunum güçlügü nedeniyle arastırılırken aort koarktasyonu ve distal ucunda sakküler aort anevrizması saptanan 75 yasındaki erkek hasta, bilgisayarlı tomografi bulguları ile sunulmaktadır.
Aortic coarctation is the congenital narrowing of aorta and is usually located at the level of proximal descending aorta. Aortic aneurysms proximal to the coarcted segment and cerebral aneurysms are frequently associated with coarctation of aorta and rupture of these lesions lead to fatal consequences. Another complication accompanying coarctation is the pseudo-aneurysm seen in surgically corrected coarctation. However, saccular or fusiform aortic aneurysm distal to the coarcted segment is a very rare condition. In this paper; computed tomography findings were presented in a 75-year-old man with saccular aneursm of the descending aorta associated with aortic coarctation.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9500/Saccular-Distal-Aorta-Aneurysm-Accompanying-Aortic-Coarctation
http://hdl.handle.net/11607/2056
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2006 Cilt 7 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-47.pdfMakale Dosyası71.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.