Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2050
Title: Kan basıncı ölçüm aletlerimiz ne kadar doğru ölçüyor: kurumsal sürekli bakım programı
Other Titles: How accurate are our sphygmomanometers : a continuous assessment program
Authors: Ek, Rauf Onur
Dişcigil, Güzel
Başak, Okay
Kaplan, Hülya
Çeçen, Serpil
Bozkaya, Ayfer
TR148663
TR10343
TR9416
TR39149
TR148664
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Sfigmomanometre
Kan Basıncı Ölçümü
Kalibrasyon
Türkiye
Sphygmomanometers
Blood Pressure Measurement
Calibration
Turkey
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Ek, O. R., Dişcigil, G., Başak, O., Kaplan, H., Çeçen, S., Bozkaya, A. (2006). Kan basıncı ölçüm aletlerimiz ne kadar doğru ölçüyor: kurumsal sürekli bakım programı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 19-23.
Abstract: Amaç: Sfigmomanometre fizik muayenenin önemli bir parçasıdır ve kan basıncı kontrolünün temel taslarından birisidir. Sfigmomanometrelerin dogru ölçüm yapabilmesi için kalibrasyonlarının ve bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bu çalısma, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kullanımda olan sfigmomanometrelerin degerlendirmesini yapmak ve aletlerin düzenli aralıklarla kontrolünü saglayabilmek için bir program olusturabilmek mevcut sorunları saptamak amacıyla yapılmıstır. Gereç ve Yöntem: Çalısma kapsamına üniversitemiz hastanesinde kullanımda olan 64 adet sfigmomanometre alınmıstır. Sfigmomanometrelere fiziksel açıdan görsel degerlendirme ve standart civalı manometre ile dört degisik basınç düzeyinde olmak üzere islevsel degerlendirme yapılmıstır. Sonuç: Kontrol edilen 64 sfigmomanometreden 30 tanesi iki veya daha fazla test basıncı düzeyinde ± 3mmHg'dan daha fazla farklılık göstermesi nedeniyle kusurlu olarak kabul edilmistir. Ayrıca kontrol edilen sfigmomanometrelerde en sık rastlanılan görsel kusurlar gösterge ignesinin manometrede basınç yok iken 0 mmHg'yı göstermemesi, manson iç lastigi kusurları ve basınç kontrol valvine ait kusurlar olarak saptanmıstır. Tartısma: Üniversitemiz hastanesinde kullanılan sfigmomanometrelere ait düzenli bir bakım ve kontrol programı bulunmamaktadır. Hatalı kan basıncı ölçüm risklerini en aza indirmek için manometrelerin düzenli aralıklarla dogruluklarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla sfigmomanometrelerin 6 ay aralıklarla kontrolünün yapılabilmesi için hazırlamıs oldugumuz form sunulmustur.
Aim: The sphygmomanometer is an essential piece of diagnostic equipment and cornerstone of blood pressure management. Its accuracy depends on correct maintenance and calibration. This study was designed to control sphygmomanometers in use in Adnan Menderes University Medical Faculty. Researchers also aimed to establish a regular maintenance program for sphygmomanometers. Method: We compared the accuracy of 64 sphygmomanometers for physical defects and checked their accuracy againist a standard mecury manometer at four different pressure points.All devices were in current clinical use. Results: 30 of the 64 sphygmomanometers were determined to be intolerant (deviation from the mercury manometer by greater than ± 3mmHg at two or more of the test points). The most common physical defects were indicator needles not pointing to the “zero box”, defective bladder and defective pressure control valve. Conclusions: There was no regular preventive maintenance program in Adnan Menderes University Medical Faculty to minimize the risk of erroneous blood pressure recording, aneroid devices should be regulary checked for accuracy. Also, we present an evaluation form for calibration of sphygmomanometers in every 6 months.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9495/How-Accurate-Are-Our-Sphygmomanometers-A-Continuous-Assessment-Program
http://hdl.handle.net/11607/2050
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2006 Cilt 7 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-23.pdfMakale Dosyası79.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.