Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2046
Title: Ergenlikte öfke ve öfkenin yönetiminde okul hemşiresinin rolü
Other Titles: Anger in adolescence, and school nurse's role in management of anger
Authors: Adana, Filiz
Arslantaş, Hülya
TR115084
TR114824
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği
Keywords: Ergenlik
Öfke
Öfke Yönetimi
Okul Hemsiresi
Adolescence
Anger
Anger Management
School's Nurse
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Adana, F., Arslantaş, H.(2011). Ergenlikte öfke ve öfkenin yönetiminde okul hemşiresinin rolü. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,12(1),57-62.
Abstract: Yasamın büyük degisimler içeren en zorlu dönemi olan ergenlik, bulug ile baslayıp eriskinlige kadar sürer. Ergenlerin duygu durumları salgılanmaya baslayan hormonlar nedeni ile oldukça karmasık ve degiskendir. Çevresinden toplumsal kabul görmeyi bekleyen ergen, katı ve kalıplasmıs buldugu kuralların sebebini kavrayamaz ve çevresiyle uyum sorunları yasar. Bu durum onları kırılgan, öfkeli ve hatta saldırgan yapabilir. Öfke diger duygular gibi duygusal, bilissel ve fizyolojik olarak çogu sistemi etkileyen bir duygudur. Olumsuz bir duygu olarak bilinir ancak olumsuz degildir ve aksine evrenseldir. Bazı ergenler yasamsal olaylar ile ilgili olarak öfke kontrol problemi yasayabilirler ve buda bazen siddet davranısına dönüsebilir. Bu nedenle okul hemsiresi ergenlere bilissel, iletisimsel, davranıssal ve duygusal özellikleri olan öfke kontrolü hakkında bilgi vermeli ve bu konuda girisimli uygulamalar yapmalıdır. Bu makale öfke, öfke kontrolü ve öfkenin yönetiminde okul hemsiresinin rolünü açıklamaktadır.
Adolescence, the most stringent life period including enormous exchanges, starts with puberty and continues up to the adulthood. Due to the incipient secretion of hormones, the mood of adolescents is quite labile. Having been expecting acceptance from his or her environment, the adolescent cannot comprehend the rules which s/he finds rigid and stereotyped, and experiences adaptation problems with his/her environment. This situation could make them fragile, angry, and even aggressive. Anger is an emotion which, like other emotions, affects emotionally, cognitively and physiologically several systems. Anger is known as a negative emotion, but it is not dysfunctional, instead it is universal. Some adolescents may experience anger control problems in some circumstances which could lead to violent behavior. Therefore, school nurse should give information to adolescents about anger control, which has cognitive, communicational, behavioral, and emotional aspects, and should undertake interventional practices in this respect. This article explains the school nurse's role in anger, anger control and management of anger.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9265/Anger-In-Adolescence-And-School-Nurses-Role-In-Management-Of-Anger
http://hdl.handle.net/11607/2046
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57-62.pdfMakale Dosyası97.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.