Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2038
Title: Erişkin hastada parotis hemanjiomu : olgu sunumu eşliğinde parotis hemanjiomlarına genel bir bakış
Other Titles: Parotid hemangioma in an adult: an overview of parotid hemangiomas in accompanied by case report
Authors: Küçük, Şirin
Şimşek, Bengü Çobanoğlu
TR145951
TR44590
Fırat Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı
Keywords: Parotis
Hemajiom
Erişkin
Parotid
Hemangioma
Adult
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Çobanoğlu Şimşek, B., Küçük, Ş.(2011). Erişkin hastada parotis hemanjiomu : olgu sunumu eşliğinde parotis hemanjiomlarına genel bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,12(1). 45-47.
Abstract: Parotis bezi hemanjiomları, genellikle çoçukluk çagında, özellikle de yasamın ilk altı ayında görülürler. Eriskin yaslarda ender olarak ortaya çıkarlar. Hemanjiomlar benign vasküler tümörlerdir. Daha nadir olması nedeniyle biz, yetiskin bir hastada saptadıgımız parotis kavernöz hemanjiom olgusunu sunduk ve parotis bezi hemanjiomlarını genel özellikleri ile literatürler esliginde tartıstık. Yüzünün sol tarafında sislik yakınması ile klinige basvuran ve fizik muayenesinde sol parotiste kitle saptanan 39 yasında kadın hastaya, kitle eksizyonu ve yüzeyel parotidektomi uygulanarak, spesmen histopatolojik inceleme için laburatuvarımıza gönderildi. Parotis bezinin histopatolojik incelenmesinde, “kavernöz hemanjiom” saptandı. Eriskin yasta parotiste nadir görüldügü için hemanjiomlar, bu lokalizasyondaki diger malign vasküler tümörlerle karısabilmektedir. Bu nedenle, ayırıcı tanısının dikkatli yapılması gereken lezyonlardır.
Parotid hemangiomas are seen usually children, especially first six month in their life. They are rare benign vasculary tumors in adults. Because of a rare tumor, we report a case of a cavernous haemangioma of the parotid gland in an adult and discussed with the literature. 39-year-old lady applied to our hospital with complaining of a swelling in the left region in her face. In physical examination, a mass were found in her left parotis gland. The mass excised and was performed superficial parotidectomy. In histopathologic analysis of parotid tissue ,it was diagnosed as a cavernous hemangioma . Parotid hemangiomas are rare tumors in adult population. They are confused with the other pathologic condition which located this region. Therefore their differantial diagnosis was performed carefully.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9268/Parotid-Hemangioma-In-An-Adult-An-Overview-Of-Parotid-Hemangiomas-In-Accompanied-By-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/2038
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-47.pdfMakale Dosyası129.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.