Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2037
Title: Çocukluk çagı nadir bir nefrotik sendrom nedeni schimke immunoosseoz displazi
Other Titles: A rare nephrotic syndrome in childhood: schimke ımmunoosseous dysplasia
Authors: Semerci, Nevin
Ağırman Girişgen, İlknur
Sönmez, Ferah
Tosun, Ayşe
Ünüvar, Tolga
Meteoğlu, İbrahim
TR12071
TR149944
TR184089
TR149389
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı
Keywords: Schimke Sendromu
Steroid Dirençli Nefrotik Sendrom
Fokal Segmental Glomeruloskleroz
Serebral İnfarkt
Spondiloepifizyal Displazi
Schimke Syndrome
Steroid Resistant Nephrotic Syndrome
Focal Segmental Glomerulosclerosis
Cerebral Infarct
Spondyloepiphyseal Dysplasia
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Semerci, N., Ağırman Girişgen, İ., Sönmez, F., Tosun, A., Ünüvar, T., Meteoğlu, İ.(2011). Çocukluk çagı nadir bir nefrotik sendrom nedeni schimke immunoosseoz displazi.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,12(1),41-44.
Abstract: Schimke immunoosseous dysplasia is a rare autosomal recessive multisystemic disorder, caused by mutations in swi/snf-related matrix associated actyin-dependent regulator of chromatin, subfamily a-like 1 (SMARCAL 1) characterized by spondyloepiphyseal dysplasia, growth retardation, defective cellular immunity, steroid resistant nephrotic syndrome with progressive renal insufficiency and specific phenotype. Schimke immunoosseous dysplasia have a high incidence of thyroid dysfunction and atherosclerotic disease with cerebral ischemia. Patients affected by this syndrome are marked by a severe growth deficit caused by osseous dysplasia. We describe a boy with characteristic symptoms of Schimke immunoosseous dysplasia who presented with nephrotic syndrome, growth retardation, specific phenotype and renal biopsy findings.
Schimke immunoosseoz displazi otozomal resesif geçisli, nadir görülen kromatin remodeling protein (SMARCAL1) deki mutasyonun yol açtıgı spondiloepifizyal displazi, disproporsiyone büyüme geriligi, böbrek yetmezligine ilerleyen steroide yanıtsız sıklıkla fokal segmental glomerüloskleroz ile uyumlu nefrotik sendrom, hücresel immün yetmezlikle tekrarlayan enfeksiyonlar ve tipik fenotipik özellikleri ile karakterize multisistemik bir sendromdur. Ek olarak tiroid disfonksiyonu, serebral iskemi, ateroskleroz olup, mental gelisimin genelde normal olması sendromun özelligidir. Schimke sendromlu hastalarda genellikle kemik displazisine baglı siddetli büyüme geriligi görülür. Bu yazıda nefrotik sendrom klinigi ile basvuran, büyüme geriligi, tekrarlayan enfeksiyonları, tipik fenotipik özellikleri ve böbrek biyopsi bulguları ile Schimke Sendromu tanısı alan bir olgu sunulmustur.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9267/A-Rare-Nephrotic-Syndrome-In-Childhood-Schimke-Immunoosseous-Dysplasia
http://hdl.handle.net/11607/2037
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41-44.pdfMakale Dosyası186.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.