Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2033
Title: Pediyatrik cerrahide kaudalanaljezi etkinliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of efficacy of caudal analgesia on pediatric surgery
Authors: Gezer, Erdal
Uğur, Bakiye
Şen, Selda
Oğurlu, Mustafa
Aydın, Osman Nuri
Gürsoy, Feray
TR150492
TR16187
TR150502
TR21233
TR15041
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Keywords: Kaudal Blok
Postoperatif Analjezi
Pediatrik Anestezi
Caudal Block
Postoperative Analgesia
Pediatric Anesthesia
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Gezer, E., Uğur, B., Şen, S., Oğurlu, M., Aydın, N. O., Gürsoy, F. (2006). Pediyatrik cerrahide kaudalanaljezi etkinliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 27-30.
Abstract: Amaç: Retrospektif olarak, hastanemizde 2006 yılının Ocak-Haziran ayları arasında, pediatrik cerrahide inguinal, ürogenital ve rektal bölgede elektif cerrahi operasyon geçirmis 125 olguda genel anestezi indüksiyonu sonrasında yapılan kaudal blogun, intraoperatif, postoperatif dönemde analjezik etkinligini ve komplikasyonlarını degerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: Retrospektif olarak pediatrik cerrahide elektif cerrahi operesyon geçirmis kaudal blok uygulanmıs hasta dosyalarında yer alan anestezi izlem, anestezi derlenme odası hasta takip ve hemsire gözlem formları incelenerek, demografik veriler, operasyon türü, indüksiyon ve idamede uygulanan anestezik ajanlar, anestezi sekli, kaudal blokta uygulanan lokal anestezigin türü, miktarı, konsantrasyonu; intraoperatif, postoperatif dönemde uygulanan analjezik ihtiyaçları ile verilme zamanları ve komplikasyonlar kaydedilmistir. Bulgular: Yas ortalamaları 41.57±38.55, yas aralıgı 1-132 ay olup, cinsiyet 118 erkek (%94.4) ve 7 kız (%5.6), vücut agırlıkları ortalama 14.60±7.81 kg olarak bulundu. Kaudal blokla %0.25 bupivakainden 1ml/kg uygulanan hastaların anestezi süreleri ortalama 61.50±42.07 dak. olarak bulunmustur. Intraoperatif dönemde herhangi bir analjezik yapılmamıs olup postoperatif analjezi süreleri ortalama 412.88±163.13 dak. olarak saptanmıstır. Postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon bildirilmemistir. Sonuç: Kaudal blok pediatrik cerrahide inguinal, ürogenital, rektal bölgede yapılan operasyonlarda intraoperatif ve postoperatif dönemde analjezi saglamada etkili bir yöntem oldugunu gözlemledik.
Objective: We aimed to retrospectively evaluate analgesic effect and complications in intraoperative and post operative periods of caudal block performed after induction of general anesthesia in 125 pediatric patients who underwent elective surgical operations on the inguinal, urogenital and rectal regions in 2006. Material and Methods: Data were collected from anesthesia monitoring forms, recovery room monitoring forms and nursing monitoring forms about demographics, types of operations, anesthetic agents used for induction and maintenance of anesthesia, types of anesthesia, types, doses and concentrations of local anesthetics used for caudal block, analgesics given in intraoperative and postoperative periods, time of analgesic administration and complications. Results: The patients were aged 1-132 months, with a mean of 41.57±38.55 months. Out of 125 patients, 118 (94.4%) were male and 7 (5.6%) female with a mean weight of 14.60±7.81 kg. Duration of anesthesia was 61.50±42.07 min in patients administered 0.25% bubivacain for caudal block. No analgesics were administered during operation and mean duration of analgesia in the postoperative period was 412.88±163.13 min. No complications were noted in the postoperative period. Conclusion: It can be concluded that caudal block decreases the need for general anesthesia in the intraoperative period and provides effective analgesia in the postoperative period in operations on the inguinal, urogenital and rectal regions.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9506/Evaluation-Of-Efficacy-Of-Caudal-Analgesia-On-Pediatric-Surgery
http://hdl.handle.net/11607/2033
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2006 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-30.pdfMakale Dosyası76.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.