Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2031
Title: Prostat kanseri tanısında transrektal ultrasonografi bulgularının gözden geçirilmesi: radyolojik ve patolojik bulguların karşılaştırılması
Other Titles: Review of transrectal ultrasonography findings in the diagnosis of prostate cancer: radiopathological correlation
Authors: Ünsal, Alparslan
Taşkın, Füsun
Meteoğlu, İbrahim
Uz, Burçin
Karaman, Can Zafer
TR150660
TR150655
TR149389
TR9129
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Transrektal Ultrasonografi
Prostat Kanseri
Biyopsi
Nodül
Transrectal Ultrasography
Prostate Cancer
Biopsy
Nodule
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Ünsal, A., Taşkın, F., Meteoğlu, İ., Uz, B., Karaman, Z. C. (2006). Prostat kanseri tanısında transrektal ultrasonografi bulgularının gözden geçirilmesi: radyolojik ve patolojik bulguların karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 31-35.
Abstract: Amaç: Transrektal ultrasonografi (TRUS) esliginde prostat biyopsisi yapılan hastaları gözden geçirmek ve prostat kanseri tanısında yardımcı olabilecek ultrasonografik kriterleri degerlendirmek. Yöntem: Ocak 2003-Temmuz 2005 tarihleri arasında TRUS esliginde prostat biyopsisi alınan ve PSA degerleri gri zonda yer alan (410 ng/dl; ortalama PSA: 6.9 ± 2.7 ng/dl) 129 hasta retrospektif olarak degerlendirildi. TRUS bulguları patoloji sonuçlarıyla karsılastırıldı. Periferik zon ekoyapısı (homojen ya da heterojen) ve prostat bezi konturları (düzgün ya da düzensiz) subjektif olarak sınıflandı. Bulgular: 44 hasta (% 34) prostat kanseri tanısı aldı. Incelenen kriterlerden periferik zon ekoyapısı ile periferik zonda hipoekoik nodül varlıgının patoloji sonuçlarıyla istatistiksel olarak anlamlı biçimde iliskili oldugu saptandı (p=0.000 ve p=0.007). Prostat kanseri yakalama olasılıgının, periferik zonun heterojen oldugu durumda 7 kat [Odds Oranı (OO): 7.06 (2.98-16.70) % 95 Güven Aralıgı (GA)], periferik zonda hipoekoik nodül varlıgında ise 3 kat [OO: 2.73 (1.18-6.28)%95 GA] arttıgı görüldü. Sonuç: Prostat kanseri tanısında TRUS'nin yeri sınırlıdır ve daha çok biyopsi kılavuzu olarak kullanılır. Bununla birlikte, bu çalısmanın sonuçları bahsedilen TRUS bulgularının varlıgında kanser yakalama olasılıgının anlamlı biçimde arttıgını ortaya koymaktadır. Nodüle yönelik biyopsi protokollerine benzer sekilde heterojen periferik zon varlıgında alınan biyopsi örneklerinin sayısının artırılmasına dayanan bir çalısma planı ile sunulan çalısmanın geçerliligi degerlendirilebilir.
Purpose: To overview transrectal ultrasonography (TRUS) guided prostate biopsy cases and to evaluate the potentially useful sonographic criteria for the diagnosis of prostate cancer. Methods:Between January 2003 and June 2005, TRUS guided prostate biopsy specimens were obtained from 129 patients with a gray zone PSA level (4 - 10 ng/dl; average PSA: 6.9 ± 2.7 ng/dl). TRUS findings were compared with pathology results. Peripheral zone echostructure (homogenous or heterogeneous) and prostate contours (smooth or irregular) were classified subjectively. Presence of a hypoechoic nodule in the peripheral zone was noted, additional samples were obtained from the nodules. Results: 44 patients (34%) were found to have prostate adenocarcinoma. A statistically significant relationship was found between the peripheral zone echostructure - presence of hypoechoic nodule in the peripheral zone and pathological results (p=0.000 and 0.007, respectively). Prostate cancer detection rate increased 7 folds [Odds Ratio (OR): 7.06 (2.98-16.70) 95% Confidence Interval (CI)] when the peripheral zone was heterogeneous and 3 folds [OR: 2.73 (1.18-6.28) 95% CI] when there was a hypoechoic nodule in the peripheral zone. Conclusion:TRUS has a limited role in the diagnosis of prostate cancer and is especially used for biopsy guidance. On the other hand, the results of this study reveal a significant increase in cancer detection rate when the mentioned TRUS findings are present. Similar to the nodule targeted biopsies; the accuracy of the presented study can be evaluated with a prospective study including a larger number of biopsy specimens in case of peripheral zone heterogenity.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9507/Review-Of-Transrectal-Ultrasonography-Findings-In-The-Diagnosis-Of-Prostate-Cancer-Radiopathological-Correlation
http://hdl.handle.net/11607/2031
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2006 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-35.pdfMakale Dosyası99.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.