Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2030
Title: Remifentanilve alfentanilin endotrakeal entübasyonda spirometrik parametreler üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the effects of remifentanyl and alfentanyl on spirometric parameters in endotracheal intubations
Authors: Gezer, Erdal
Şen, Selda
Uğur, Bakiye
Aydın, Osman Nuri
Oğurlu, Mustafa
Gürsoy, Feray
TR16187
TR150492
TR21233
TR150502
TR15041
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Keywords: Remifentanil
Alfentanil
Spirometrik Parametreler
Remifentanyl
Alfentanyl
Spirometric Parameters
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Gezer, E., Şen, S., Uğur, B., Aydın, N. O., Oğurlu, M., Gürsoy, F. (2006). Remifentanilve alfentanilin endotrakeal entübasyonda spirometrik parametreler üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 37-41.
Abstract: Amaç: Çalısmamızın amacı remifentanil ve alfentanil kullanılan hastalarda endotrakeal entübasyona yanıt olarak olusan solunumsal degisikliklerin etkilerini spirometrik olarak arastırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalısma retrospektif olarak hasta dosyalarındaki anestezi takip fisleri taranarak, genel anestezi altında opere olan 18-60 yas arası 40 olgu seçilerek 2 esit grup olusturularak gerçeklestirildi. Remifentanil (Ultiva®,) grubunda (Grup R) remifentanil; entübasyondan önce 1 µg/kg IVbolus, entübasyondan sonra 0.25 g/kg/dak. infüzyonla, alfentanil (Rapifen®) grubunda (Grup A) alfentanil; entübasyondan önce 20 g/kg IV bolus ve entübasyondan sonra 1 µg/kg/dak infüzyonla uygulanmıs. Ilaç verildikten sonra, entübasyondan hemen önce ve sonra, intraoperatif 5., 10. dakikalarda spirometreyle pik inspiratuvar basınç (PIP), plato basıncı (Pplato), havayolu direnci (Raw), akciger kompliyans (C) degerleri kaydedilmistir. Bulgular: Gruplar arasında pik inspiratuar basınç, plato basıncı, kompliyans degerleri arasında anlamlı fark saptanmazken; havayolu direnci bazal degerleri arasında alfentanil grubunda daha düsük olmak üzere istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (P<0.05). Çalısmamızda remifentanil ve alfentanilin endotrakeal entübasyonda spirometrik parametreler; pik inspiratuar basınç, plato basıncı, havayolu direnci, kompliyans degerleri üzerinde anlamlı fark olusturmadıgı saptanmıstır. Sonuç: Remifentanil ve alfentanilin elektif cerrahi uygulanan vakalarda solunumsal yan etkilere yol açmaksızın genel anestezi uygulamalarında güvenle kullanılabilecegini gözlemledik.
Objective: The aim of this study was to evaluate respiratory changes on spirometry which occur in response to endotracheal intubations in patients receiving remifentanyl and alfentanyl. Materials and methods: This is a retrospective study. Spirometric data were derived from anaesthesia monitoring forms in patient files. The study included 40 patients aged between 18 and 60 years. They were assigned into two groups i.e. Group remifentanyl (R) (n=20) and Group alfentanyl (A) (n=20). Group R received intravenous bolus 1 µg/kg remifentanyl before intubations and 0.25 µg/kg/min remifentanyl after intubations and Group A received IV bolus 20 µg/kg alfentanyl before intubations and 1 µg/kg/min alfentanyl after intubations. Peak inspiratory pressure (PIP), plateau pressure (Pplateau), airway resistance (Raw) and pulmonary compliance (C) measured just before and soon after Remifentanyl and Alfentanyl were given and in the intraoperative fifth and tenth minutes were obtained. Results: There was no significant difference in peak inspiratory pressure, plateau pressure and pulmonary compliance between the groups, but the difference in baseline airway resistance between the groups was significant (P<0.05). In fact, Group A had a lower airway resistance at baseline. Also, there was no significant difference between remifentanyl and alfentanyl in the spirometric parameters of peak inspiratory pressure, plateau pressure, airway resistance and pulmonary compliance upon endotracheal intubations. Conclusion: It can be concluded that remifentanyl and alfentanyl do not cause respiratory side-effects in patients who undergo elective operations and can be administered safely for general anesthesia.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9508/Evaluation-Of-The-Effects-Of-Remifentanyl-And-Alfentanyl-On-Spirometric-Parameters-In-Endotracheal-Intubations
http://hdl.handle.net/11607/2030
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2006 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37-41.pdfMakale Dosyası80.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.