Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2027
Title: Yetişkinlerde profesyonel psikolojik yardım arama tutumu ve bunu etkileyen faktörler
Other Titles: Factors ınfluencing adults psychological help-seeking attitudes
Authors: Arslantaş, Hülya
Dereboy, İbrahim Ferhan
Aştı, Nesrin
Pektekin, Çaylan
TR114824
TR150670
TR4787
TR4068
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği
Keywords: Profesyonel Yardım
Adults
Help-Seeking Attitudes
Psychological Help
Yetişkinler
Yardım Arama Tutumu
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Arslantaş, H., Dereboy, İ.F., Aştı, N., Pektekin, Ç.(2011). Yetişkinlerde profesyonel psikolojik yardım arama tutumu ve bunu etkileyen faktörler. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,12(1),17-23.
Abstract: AMAÇ Arastırma, yetiskinlerin profesyonel psikolojik yardım arama tutumları ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla gerçeklestirildi. Tanımlayıcı tipte ve kesitsel olarak planlanan arastırmanın örneklemini Aydın Il merkezindeki 14 kamu kurumunda çalısan 490 kisi olusturdu. Katılımcılara Profesyonel Psikolojik Yardım Arama Tutum Ölçegi (PPYATÖ), Algılanan Aile ve Arkadas Sosyal Destek Ölçegi ve Genel Saglık Anketi uygulandı. Istatistiksel analizde t - testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson r korelasyon analizi ve güvenirlik analizi kullanılmıstır. : Örneklemi olusturan bireyler en sık aileden birilerine %57.1, ikinci sıklıkla arkadaslarına%31.3, üçüncü sırada profesyonel destek arayısıyla psikiyatriste %15.5 basvurmaktadırlar. Egitim düzeyinin, PPYATÖ Zorlanma alt-ölçegi puanları (F=4.9; p<0.001) ile Danısmaya Olan Inanç alt-ölçegi puanları (F=6.6; p<0.001) üzerinde anlamlı etkisi oldugu bulundu. Bireylerin yakınlarından birinin psikolojik yardım alması ile PPYATÖ Zorlanma, Danısmaya Olan Inanç ve Sosyal Kabul alt-ölçek puanları arasında anlamlı iliski bulundu. Katılımcıların çogunlugu ruhsal yönden kendilerini iyi hissetmekte, profesyonel yardım almamakta, sıkıntılarını es ve arkadasları ile konusarak ve yürüyerek gidermektedirler. Egitim düzeyi yüksek ve/veya ekonomik durumu iyi olanlar, aile üyelerinden herhangi birisi profesyonel yardım alanlar, sıkıntılarını yakınlarıyla paylasabilenler, profesyonel yardıma ihtiyaç hisseden ve kabul edenlerde psikiyatriste basvurma egilimi görece daha yüksektir. Stresle basa çıkabilenler, es-arkadas sosyal destegi olanlar ve genel saglık algısı iyi olanlar daha çok yardımarama tutumu göstermektedirler.
The aim of the study was to investigate adults' attitudes towards seeking psychological help and its relationship with various socio-demographic as well as personal factors. The participants in this cross-sectional study were 490 people working in the public sector in the city of Aydin, Turkey. Participants filled in the Professional Help Seeking attitude Scale (PHSAS), Perceived Social Support from Family (PSS-Fa) and Friends (PSS-Fr) scales and the 12-item version General Health Questionnaire (GHQ-12). The data were analysed by means of t-test, one direction variant analysis(ANOVA), Pearson's Correlation analysis and reliability analysis. The participants reported to prefer seeking help from family members 57.1 %; from friends 31.3 % and from a psychiatrist 15.5%, respectively. Educational status was found to have a significant effect on PHSAS difficulty in seeking psychological help subscale scores (F=4.9; p<0.001) and belief in psychological counseling subscale scores (F=6.6; p<0.001). Most of the participants felt psychologically healthy, were not receiving psychological help and said that when they felt psychological distress they overcame this by socializing with family members and friends. An inclination to apply for a psychiatrist is associated with being a university graduate, having higher income, having a relative receiving psychological help, and accepting a need for psychological help. The findings indicated that people with effective coping skills with stress, having social support and higher general health perception were more positive to seeking psychological help.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9274/Factors-Influencing-Adults-Psychological-Help-seeking-Attitudes
http://hdl.handle.net/11607/2027
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-23.pdfMakale Dosyası116.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.