Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2024
Title: Aydın ilinde 2004 yılı bebek ölümleri ve ölü doğumlar: bildirim sorunları, tanımlayıcı özellikleri ve nedenleri
Other Titles: Infant deaths and stillbirths in Aydın province in 2004
Authors: Okyay, Pınar
Atasoylu, Gonca
Meteoğlu, Demet
Demiröz, Hüseyin
Çobanoğlu, Mehmet
Beşer, Erdal
TR11991
TR10836
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Keywords: Bebek Ölümü
Ölü Doğum
Ölüm Sebebi
Birinci Basamak Sağlık Hizmeti
Veri Kalitesi
Infant Mortality
Stillbirth
Cause Of Death
Primary Health Care
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Okyay, P., Atasoylu, G., Meteoğlu, D., Demiröz, H., Çobanoğlu, M., Beşer, E. (2006). Aydin ilinde 2004 yılı bebek ölümleri ve ölü doğumlar: bildirim sorunları, tanımlayıcı özellikleri ve nedenleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 3-12.
Abstract: Amaç: Bu çalısmanın amacı, Aydın Ilinde 2004 yılında meydana gelen bebek ölümleri ve ölü dogumların bildirimlerine iliskin farklı bildirim kaynaklarının karsılastırmasını yaparak veri kalitesini degerlendirmek, ve bebek ölümleri ile ölü dogumların kisi-yer-zaman bakımından temel tanımlayıcı özellikleri ile nedenlerini saptamaktır. Yöntem: Bu çalısma, tanımlayıcı bir yöneylem arastırmasıdır. Ölü dogum ve bebek ölümlerine iliskin bir degerlendirme formu (Bebek Ölümü ve Ölü Dogum Olgu Bildirim Formu) hazırlanmıstır. Formlar, saglık ocagında bölgeden sorumlu ebe tarafından doldurulmus ve ocak hekimi tarafından kontrol edilerek Saglık Müdürlügüne gönderilmistir. Formlar, 2004 yılında ilçelerden gönderilen Birinci Basamak Saglık Kurumları Aylık ÇalısmaBildirilerinin (Form 023) yıllık dökümüyle karsılastırılmıstır. Bulgular: Çalısmada 139 bebek ölümü ve 107 ölü dogum incelenmistir. Bildirim formlarının%65,0'i tek seferde ve düzgün olarak gönderilmistir. Bebek ölümlerinin 58'i erken neonatal, 19'u geç neonatal, 57'si postneonatal dönemde meydana gelmistir. Ölü dogum hızı binde 9,6 ve perinatal ölüm hızı binde 14,8 olarak bulunmustur. Aydın'da 2004 yılı neonatal ölüm hızı binde 7,0, postneonatal ölüm hızı binde 5,2, bebek ölüm hızı binde 12,2 olarak bulunmustur. Bebek ölümlerinin nedenleri degerlendirildiginde, sırasıyla prematürite (%18,6), konjenital malformasyonlar, deformasyonlar, ve kromozom anomalileri (%10,6) ile solunum yetmezligi (% 9,7) ilk üç sırayı almıstır. Sonuç: Bebek ölümleri ve ölü dogumların birinci basamak saglık kurulusları tarafından detaylı olarak incelenmesi çok önemlidir. Bu çalısma ile, gebelikle iliskili risklerin arttıgı son trimester, dogum eylemi ile erken neonatal dönem,Aydın için bebek ölüm ve ölü dogumların azaltılmasında öncelikli alanlar olarak saptanmıstır. Bebek ölümleri ve ölü dogumların degerlendirilmesine yönelik standart bir form ve nedenler için de ICD-10'dan türetilen daha kısa bir listenin kullanılması uygun olacaktır.
Objective: The aim of this study is to assess data quality by comparing different notification sources of infant deaths and stillbirths and to determine their basic descriptive characteristics in terms of person, place, time and causes. Materials and Methods: This is a descriptive operational study. An assessment form for infant deaths and stillbirths was prepared. Forms were filled in at health centers by midwives responsible of the regions where infant deaths and stillbirths occurred and sent to Provincial Directorate of Health after they were checked by physicians. They were compared with the yearly total of 'Monthly Notification of Work of Primary Health Care Institutions' (Form 023). Results: 139 infant deaths and 107 stillbirths were assessed. 58 infant deaths occurred in early-neonatal, 19 in late-neonatal and 57 in postneonatal period. Stillbirth rate was %0.96 and perinatal mortality rate %1.48. Neonatal mortality rate was %0.7, postneonatal mortality rate was % 0.2, infant mortality rate was %1.22. When causes of infant deaths were assessed, prematurity (18.6%), congenital malformations, deformations and chromosome abnormalities (10.6%) and respiratory deficiency (9.7%) were the first three causes, respectively. Conclusion: Detailed assessment of infant deaths and stillbirths by primary health care institutions is very important. Last trimester, delivery and early neonatal periods were detected as areas of priority for infant deaths and stillbirths in Aydın. For this purpose, it will be appropriate to use a standard form with a shorter list derived from ICD-10 for the assessment of infant deaths and stillbirths and their causes.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9502/Infant-Deaths-And-Stillbirths-In-Aydin-Province-In-2004
http://hdl.handle.net/11607/2024
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2006 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-12.pdfMakale Dosyası129.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.