Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2020
Title: Otomatik ventilatörün (surevent™) açık kalp cerrahisi hastalarının transportunda kullanımı
Other Titles: Automatic ventilator (surevent™) use for the transport of the patients who had undergone open heart surgery
Authors: Çiçek, Halil
Kaan, Nil
Öztürk, Metin
Kurt, İbrahim
Gürsoy, Feray
TR17088
TR8484
TR15041
Korkuteli Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Keywords: Açık Kalp Cerrahisi
Hasta Transportu
Surevent™Otomatik Ventilatör
Manuel Ventilasyon
Balon-Valv
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Çiçek, H., Kaan, N., Öztürk, M., Kurt, İ., Gürsoy, F.(2011). Otomatik ventilatörün (surevent™) açık kalp cerrahisi hastalarının transportunda kullanımı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,12(1),11-15.
Abstract: Bu çalısmanın amacı açık kalp cerrahisi uygulanan hastaların yogun bakıma transportu sırasında balonvalv cihazıyla (Ambu® resüsitatör Mark III) yapılan manuel ventilasyon ile Surevent™ otomatik ventilatörle yapılan mekanik ventilasyona baglı hemodinamik ve kan gazı degisiklikleri karsılastırmaktır.Açık kalp cerrahisinden sonra entübe olarak yogun bakıma transfer edilecek 50 hasta çalısmaya alındı. Hastalar randomize edilerek transportta kullanılacak ventilasyon yöntemine göre manuel ventilasyon (Ambu® resüsitatör Mark III; Grup BV, n= 25) veya mekanik ventilasyon (Surevent™ otomatik ventilatör; Grup SV, n= 25) gruplarından birine dahil edildi. Hastalardan, yogun bakıma transporttan önce (T0), yogun bakıma transporttan hemen sonra (T1) ve yogun bakıma transporttan 20 dakikada sonra (T2) olmak üzere üç kez kan gazı ve hemodinamik verileri kaydedildi.Iki grubun da transport süresinin medyan degeri 5 dakikaydı. Gruplar arasında PaO2' de, transporttan önce fark saptanmazken, yogun bakıma transporttan sonra Grup SV'de Grup BV' den belirgin olarak yüksek bulundu (p= 0,002). Yogun bakıma transporttan sonra 20. dakikada bakılan PaO2 degerlerinde fark saptanmadı. Diger kan gazı verilerinde ve hemodinamik parametrelerde gruplar arasında önemli fark saptanmadı.Surevent™ otomatik ventilatör, açık kalp cerrahisi uygulanan hastaların transportunda kısa süreli olarak kullanılabilecegi ve manuel ventilasyonla karsılastırıldıgında aralarında anlamlı bir fark olmadıgı görüldü.
To investigate whether Surevent™automatic ventilator could be safely used or not for the transport of the patients who had undergone open heart surgery to intensive care unit (ICU) and to compare this equipment with manual ventilator(Ambu® Resusitator Mark III). The study included 50 patients greater than 18 years old, that would be transported intubated to ICU after open heart surgery. The patients were randomized to two groups according to the ventilation method that would be used during the transport as, the patients that would be transported with manuel ventilation (Group BV, n= 25) or Surevent™automatic ventilator (Group SV, n= 25). Arterial blood gas testing was performed three times for each patient before the transport to the ICU (T0), after the transport to the ICU (T1), at 20 minutes after the transport to the ICU (T2). Hemodynamic variables were recorded at the same time periods. While there were no significant differences between the two groups according to PaO2 values measured during the preoperative and before the transport, the PaO2 values of group SVwas significantly greater than group BV postoperatively after the transport to the ICU (p= 0.002). PaO2 values at 20 minutes after the transport to the ICU were not different between the two groups. There were no significant differences between the two groups in the hemodynamics variables. Surevent™automatic ventilator can be used for a short period for the transport of the patients after open heart surgery and we observed no significant difference when compared with manual ventilation
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9273/Automatic-Ventilator-surevent%E2%84%A2-Use-For-The-Transport-Of-The-Patients-Who-Had-Undergone-Open-Heart-Surgery
http://hdl.handle.net/11607/2020
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-15.pdfMakale Dosyası104.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.