Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2017
Title: Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2008- 2009 yılı ölüm nedenleri istatistiklerinde değişim : bir müdahale çalışması
Other Titles: Change in causes of death statistics between year 2008-2009 in the practice and research hospital of adnan menderes university: an ıntervention study
Authors: Okyay, Pınar
Bilgen, Mehmet Ali
Dirlik, Musa
Barutca, Sabri
TR11991
TR149401
TR12167
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Keywords: Ölüm Nedeni
Ölüm İstatistikleri
Saglık İstatistikleri
Death Causes
Mortality Statistics
Health Statistics
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Okyay, P., Bilgen, M.A., Dirlik, M., Barutca, S.(2011). Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2008- 2009 yılı ölüm nedenleri istatistiklerinde değişim : bir müdahale çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,12(1),1-10.
Abstract: Bu çalısmanın amacı, “Ölüm Nedeni Istatistikleri” konusundaki ilgi proje kapsamındaAdnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Arastırma Hastanesinde ölüm nedenlerinin iyilestirilmesi için yapılan egitim ve denetim müdahalesinin 2008 ve 2009 yılları ölüm nedeni istatistiklerinde meydana getirdigi degisimi degerlendirmektir. Çalısma, ölüm belgesinin doldurulmasına yönelik egitim ve denetim olarak tanımlanan müdahalenin, müdahale öncesi dönem olan 2008 yılı ile müdahale sonrası dönem olan 2009 yılları ölüm nedeni istatistiklerinde meydana getirdigi degisimin karsılastırılmasına dayanmaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Arastırma Hastanesinde 2008 yılında ölüm nedeni olarak toplam 54 farklı ölüm nedeni saptanmıstır. Eriskinlerde 72 (%36,4) ve çocuklarda 19 (%65,5) olmak üzere tüm ölümlerin 91'i (%40,1) “Kardiyak Arrest /Kardiyopulmoner arrest” olarak bildirilmistir. 2009 yılında “KardiyakArrest/ Kardiyopulmoner arrest” olarak bildirim yapılmamıstır (p<0,01). Ölüm nedenleri 2008 yılında 52 kodla tanımlanır iken, 2009 yılında 83 kodla tanımlanmıstır. Her iki yıl arasında ölüm sayısında %4,0'lık bir artıs meydana gelirken, ölüm nedenleri çesitliligi%59,6 oranında artmıstır. Ölüm belgesinin doldurulması ile ölüm nedeninin tanımlanmasında hekimlere yönelik egitim müdahalesinin etkili oldugu veAdnan Menderes Üniversitesi Uygulama veArastırma Hastanesinde ölüm nedeni istatistiklerinin iyilestigi saptanmıstır.
The aim of this study was to evaluate the influence of an intervention of education and control to improve the death causes registries in The Practice and Research Hospital of Adnan Menderes University in the years 2008 and 2009, under the project of “Death Causes Statistics”. This study interests on the differences in-between the pre-intervention (the year 2008) and the post-intervention (the year 2009) periods, of an intervention of education and control on the registration of death causes documents. In year 2008, 54 different death causes were registered in The Practice and Research Hospital of Adnan Menderes University Cardiac Arrest/Cardiopulmonary Arrest was the cause in 91 (40,1% of all) deaths as a sum of 72 (%36,4) in adults and 19 (%65,5) in children. In the year 2009, there was no registry of Cardiac Arrest/Cardiopulmonary Arrest (p<0,01). While the death causes were registered under 52 different codes in 2008, in the year 2009, there were 83 codes.Although the increment rate in the number of deaths was only 4,0% in this study period of one-year; the increment rate in the causes of the deaths was 59,6%. The educational intervention of detecting the death causes and to register the death documents on medical doctors of The Practice and Research Hospital Adnan Menderes University was found to be efficient to improve the Death Causes Statistics.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9272/Change-In-Causes-Of-Death-Statistics-Between-Year-2008-2009-In-The-Practice-And-Research-Hospital-Of-Adnan-Menderes-University-An-Intervention-Study-Aydin
http://hdl.handle.net/11607/2017
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-10.pdfMakale Dosyası121.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.