Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2014
Title: Proksimal jejunumda yerleşmiş bir gastrointestinal stromal tümör olgusu
Other Titles: A case with gastrointestinal stromal tumour located proximal jejunum
Authors: Sayım, Nazmi Yaşar
Oktay, Murat
Gül, Fethi
TR195604
TR24410
Kahta Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Keywords: Gastrointestinal Stromal Tümör
Proksimal Jejunum
Komplet Rezeksiyon
Gastrointestinal Stromal Tumour
Proximal Jejunum
Complete Resection
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Sayım, N.Y., Oktay, M., Gül, F.(2012).Proksimal jejunumda yerleşmiş bir gastrointestinal stromal tümör olgusu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,13(3),33-35.
Abstract: Gastrointestinal stromal tümörler, gastrointestinal sistemin en sık görülen mezenkimal tümörleridir. Gastrointestinal sistemin peristaltizmini düzenleyen interstisyel Cajal hücrelerinin öncüllerinden kaynaklandığı düþünülmektedir. GıST'lerde primer tedavi tümörün komplet rezeksiyonudur. Cerrahide üç amaç vardır; negatif cerrahi sınırlar, tümörün rüptüre olmaması ve rezidü tümör bırakılmadan yapılacak tam rezeksiyon. 57 yaþında erkek hasta dört aydır devam eden dispeptik yakınmalar ile Genel Cerrahi polikliniğine baþvurdu. Yapılan muayenesinde herhangi bir özellik saptanmayan hastanın BT'sinde orta hattın solunda 72x48 mm boyutlarında, içinde nekrotik alanlar ve gaz gölgeleri içeren kitle izlendi. Hasta elektif olarak operasyona alındı. Temiz cerrahi sınırlar sağlanacak þekilde geniþ bir ince barsak rezeksiyonu yapıldı. Gastrointestinal stromal tümörler nadiren görülmesine rağmen ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.
Gastrointestinal stromal tumours (GISTs) are the most common mesenchymal tumours of the gastrointestinal tract. GISTs are thought to originate from the precursors of intersititial Cajal cells which regulate gastrointestinal peristaltism. Complete resection is the mainstay of therapy for GISTs. Negative surgical margins, no tumor rupture and complete resection without residual tumour are aimed for an optimal surgery. A 57 year old man presented to general surgery outpatient clinic with abdominal pain and vomiting which lasted for 4 months. Physical examination was unremarkable and abdominal computed tomography revealed a 72x48 mm mass located on the left of the midline involving necrotic areas and air shadows. An elective surgery was planned and intestinal resection was made providing negative surgical margins. This case report suggests that although GISTs are rarely encountered tumours, they should be kept in my mind in the differential diagnosis.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9221/A-Case-With-Gastrointestinal-Stromal-Tumour-Located-Proximal-Jejunum
http://hdl.handle.net/11607/2014
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2012 Cilt 13 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-35.pdfMakale Dosyası482.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.