Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2007
Title: Çok kısa segmentli ülseratif kolit olgusu
Other Titles: A casewith ulserative colitis occured in a very short segment
Authors: Yıldırım, Filiz
Karaoğlu, Ali Önder
Yükselen, Vahit
TR111985
TR150519
TR12093
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
Keywords: Ülseratif Kolit
Distal Tutulum
Kısa Segment
Ulcerative Colitis
Distal Involvement
Short Segment
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Yıldırım, F., Karaoğlu, Ö. A., Yükselen, V. (2006). Çok kısa segmentli ülseratif kolit olgusu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1), 33-34.
Abstract: Ülseratif kolit; rektum ve kolonun kronik inflamatuvar bir hastalıgıdır. Etiyopatolojisi kesin bir sekilde aydınlatılamamıstır. Rektum, sol kolon veya tüm kolonda lokalize olabilir. Hastaların yaklasık %40-50'sinde hastalık rektum ve rektosigmoidde sınırlıdır. Hastaların %30-40'ında hastalık sigmoid kolonun ilerisine yayılır. Biz burada anal kanalın proksimalinde sadece 5cm'lik alanda tutulum gösteren ülseratif kolitli bir olguyu; literatürde bizim saptayabildigimiz en kısa tutulumlu olgu olması nedeniyle yayınlamak istedik.
Ulcerative colitis is a chronic inflammatory disease of the rectum and colon. The ethiopathogenesis of ulcerative colitis has not yet been definitely identified. Ulcerative colitis may be localized in the rectum, left colon or the entire colon. Approximately 40-50% of the patients have disease limited to the rectum or rectosigmoid area whereas 30-40% have the disease involving the proximal part of the sigmoid colon. Herein we present a case involving the shortest segment in the literature in which the disease was limited to 5 cmto the proximal of the anal canal.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9518/A-Case-With-Ulserative-Colitis-Occured-In-A-Very-Short-Segment
http://hdl.handle.net/11607/2007
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2006 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-34.pdfMakale Dosyası56.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.