Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2004
Title: Açık kalp cerrahisi sonuçlarının Avrupa Kardiyak Risk Skorlama Sistemi (euroscore) ile değerlendirilmesi
Other Titles: Assesment of Open Heart Surgery Outcome by European System for cardiac risk evaluation (euroscore)
Authors: Dişcigil, Berent
Badak, M. İsmail
Gürcün, Uğur
Boğa, Mehmet
Özkısacık, Erdem Ali
Güneş, Tuğrul Ü.
TR122439
TR123332
TR19660
TR19362
TR16732
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Keywords: Açık Kalp Cerrahisi
Euroscore
Open Heart Surgery
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Dişcigil, B., Badak, İ. M., Gürcün, U., Boğa, M., Özkısacık, A. E., Güneş, Ü. T. (2006). Açık kalp cerrahisi sonuçlarının Avrupa Kardiyak Risk Skorlama Sistemi (euroscore) ile değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1), 19-23.
Abstract: Amaç: Klinigimizde gerçeklestirilen açık kalp cerrahisi uygulamalarının sonuçlarını EuroSCORE sistemine göre degerlendirmektir. Gereç ve Yöntem : Bu çalısmada, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniginde gerçeklestirilen ilk ardısık 300 açık kalp cerrahisi olgusu degerlendirmeye alınmıstır. Hastaların ortalama yası 53±13 yıl idi (14 ile 90 yıl arasında). Hastaların 75'i kadın (%25), 225'i erkek (%75) idi. Tüm hastalarda açık kalp cerrahisi uygulandı; ameliyatlar rutin olarak medyan sternotomi ile kardiyopulmoner bypass altında gerçeklestirildi. Bu hastalara ait ameliyat öncesi 68 ve ameliyat sırasındaki 29 parametre her hasta için ayrı ayrı degerlendirmeye alındı ve EuroSCORE risk skorlama sistemi tarafından risk grupları belirlendi: düsük risk grubu (analitik skor 0-2), orta risk grubu (analitik skor 3-5) ve yüksek risk grubu (analitik skor>5) Üç ayrı grup için hesaplanan skor degerleri ve gerçeklesen mortalite oranları EuroSCORE tarafından belirlenen beklenen mortalite oranları ile karsılastırıldı. Bulgular: Düsük risk grubunda 97 hasta olup beklenen mortalite %1,3±0,3, gerçeklesen mortalite sıfır bulunmustur. Orta risk grubunda 104 hasta olup beklenen mortalite %3,2±0,9 gerçeklesen mortalite %1 (1 hasta) bulunmustur. Yüksek risk grubunda 99 hasta olup beklenen mortalite %26,0±23,7 gözlenen mortalite %14.1 (14 hasta) bulunmustur. Sonuç: Kinigimizde açık kalp cerrahisi düsük mortalite oranları ile gerçeklestirilmektedir.
Objective: We aimed to assess the outcome of open heart surgery performed in our department by using EuroSCORE. Material and Methods: In this study, the first 300 consecutive patients who had undergone open heart surgery at Adnan Menderes University Cardiovascular Surgery Department were included. The mean age was 53±13 years (ranged from14 to 90 years). There were 75 females (25%) and 225 males (75%). All patients were operated through median sternotomy under cardiopulmonary bypass. Sixty eight preoperative and 29 peroperative patient related parameters were ealuated for every single patient and three risk groups were identified according to EuroSCORE: low risk group (analytical score 0-2), intermediate risk group (analytical score 3-5) and high risk group (analytical score>5). The actual mortality rates were compared with the predicted mortality rates in each risk group. Results: The actual mortality rate was zero in the low-risk group (97 patients) while the predicted mortality was1.3 ±0.3%. The predicted and actual mortality rates were 3.2±0.9 % and 1%, in the intermediate risk group (104 patients), 26.0±23.7 % and 14.1 % in the high risk group (99 patients), sequentially. Conclusion: Open heart surgery is performed with low mortality rates in our department.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9515/Assesment-Of-Open-Heart-Surgery-Outcome-By-European-System-For-Cardiac-Risk-Evaluation-euroscore
http://hdl.handle.net/11607/2004
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2006 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-23.pdfMakale Dosyası92.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.