Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1979
Title: Zor erişim yollu intraabdominal apselerde bt eşliğinde perkutan drenaj
Other Titles: Percutaneous drainage of inaccessible abdominal abscess using ct guidance
Authors: Köseoğlu, Kutsi
Çildağ, Burak
Erpek, Hakan
Demirkıran, Ahmet
TR3384
TR215525
TR150619
TR44513
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik
Keywords: Abdominal Apse
Drenaj
Tomografi
Abdominal Abscess
Drainage
Tomography
Spiral Computed
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Köseoğlu, K., Çildağ, B., Erpek, H., Demirkıran, A. (2009). Zor erişim yollu intraabdominal apselerde bt eşliğinde perkutan drenaj. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 37-42.
Abstract: AMAÇ: Abdominal ve pelvik apselerin büyük bölümü kolay ulasılabilir olmasına ragmen, bir kısım abdominal ve pelvik koleksiyonlar ilk bakısta zor erisim yolu nedeni ile perkutan girisim için uygun görülmeyebilir. Bu çalısmanın amacı zor erisim yoluna sahip intraabdominal apselerde BT kullanılarak yapılan perkutan drenajın etkinligini degerlendirmekti. GEREÇ ve YÖNTEM: Zor erisim yollu abdominal apse veya koleksiyonu olan ve 2004-2008 yılları arasında BT rehberligi kullanılarak perkutan drenaj yapılan 13 hasta retrospektif olarak degerlendirildi. Apse ve koleksiyonlar iki hastada karacigerde, iki hastada dalakta, dört hastada perigastrik-subdiyafragmatik alan ve safra kesesi fossasında ve bes hastada pelvik bölgede yer almaktaydı. Klasik erisim yollarına ek olarak transhepatik ve transgluteal gibi alternatif erisim yolları kullandık. BULGULAR: Perkutan drenaj kateterleri 12 hastaya Seldinger teknigi kullanılarak yerlestirildi. Bir hastada basta aspire edilen materyalin seröz olması nedeniyle drenaj kateteri yerlestirilmedi. Drenaj kateterleri drenaj materyali günlük 10cc altına azalana kadar koleksiyon bölgesinde tutuldu. Bu hastalardan drenaj kateteri yerlestirildikten iki gün sonra interloop apse nedeniyle operasyon geçiren bir hasta hariç diger tüm hastalarda basarıyla drenaj saglandı. SONUÇ: Zor erisim yoluna sahip abdominal apselerde ek alternatif erisim yolları kullanılarak BT esliginde basarıyla drenaj yapılabilir.
OBJECTIVE: Although the majority of abdominal and pelvic abscesses can be drained through straightforward, a number of abscesses or fluid collections initially appear unsuitable for percutaneous drainage due to difficult access. The aim of this study is to evaluate the efficacy of percutaneous drainage using CT in intraabdominal abscesses, which have difficult access. MATERIALS and METHODS: We evaluated, retrospectively, 13 patients who had abdominal abscess or collection with difficult access and who underwent percutaneous drainage using CT guidance between 2004 and 2008. The abscesses and collections were localized in the liver in two patients, in the spleen in two patients, in the perigastric -subdiaphragmatic area and gallbladder fossa in four patients, and in the pelvic region in five patients. We used alternative drainage access such as transhepatic, transgluteal course in addition to conventional access routes. RESULTS: Percutaneous drainage catheters were placed using Seldinger technique into 12 patients. In one patient, the drainage catheter was not inserted because of initial aspirated material was serous. Drainage catheters were held in collection site until draining material reduced under 10cc daily. In these patients, collections successfully drained all of them but one whom underwent operation due to an interloop abscess two days after placement of drainage catheter. CONCLUSION: Abdominal abscesses which have difficult access can successfully be drained using additional alternative drainage routes byCTguidance.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9412/Percutaneous-Drainage-Of-Inaccessible-Abdominal-Abscess-Using-Ct-Guidance
http://hdl.handle.net/11607/1979
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2009 Cilt 10 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37-42.pdfMakale Dosyası232.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.