Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1970
Title: Kırım-Kongo kanamalı ateşi
Other Titles: Crimean-Congo hemorrhagic fever
Authors: Kırdar, Sevin
Ertuğrul, M. Bülent
TR148788
TR149958
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Klinik
Tanı
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever
Clinic
Diagnosis
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Kırdar, S., Ertuğrul, M. B. (2009). Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(2), 45-52.
Abstract: Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a fatal viral infection by Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHFV). Crimean-Congo hemorrhagic fever virus which is member of the Bunyaviridae family, Nairovirus genus is transmitted to humans through infected ticks. Crimean-Congo hemorrhagic fever was first recognized in the Crimean peninsula in 1944. The disease now occurs frequently throughout Asia, Africa, Eastern Europe and the Middle East. First cases have been reported in Turkey in 2002. 1820 cases and 92 deaths were reported until 2007. In our country, cases have especially been seen northern-east Anatolia. There has been a substantial increase in cases reports from the west part ofTurkey recently. HoweverAydın is nonendemic, first cases detected in 2006 and the number of cases have been reached 29.We aimed to inform on Crimean-Congo hemorrhagic fever and to analyze the clinical properties of detected cases
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) KKKA virüsü (KKKAV) tarafından oluşturulan bazen ölümcül olabilen viral bir hastalıktır. KKKA virüsü (KKKAV) Bunyaviridae ailesinin Nairovirus cinsine ait olup keneler tarafından insanlara bulaştırılır. KKKA ilk kez 1944'de Kırım'da ortaya çıkmıştır. Günümüzde hastalık sıklıkla Asya, Afrika doğu Avrupa ve orta doğuda epidemiler yapmaktadır. Ülkemizde ilk olgular 2002 yılında rapor edilmiştir. Hasta sayısı, 2007 yılına kadar 1820'ye yaşamını yitirenlerin sayısı ise 92'ye ulaşmıştır. Hastalık ülkemizde özellikle kuzeydoğu Anadolu'da görülmekle birlikte son yıllarda batı illerinden de olgu bildirimlerinde artışlar söz konusudur. Aydın ili hastalık açısından nonendemik kabul edilmesine karsın ilk olgular 2006 yılında saptanmış ve görülen olgu sayısı 29'a ulaşmıştır. Bu yazıda KKKA ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ile birlikte ilimizde görülen olguların klinik analizlerinin yapılması amaçlanmıştır.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9426/Crimean-congo-Hemorrhagic-Fever
http://hdl.handle.net/11607/1970
ISBN: 2149-9063
Appears in Collections:2009 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-52.pdfMakale Dosyası131.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.