Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1969
Title: Küçük hücreli akciğer kanserinde asemptomatik seyreden soliter pons metastazi: olgu sunumu
Other Titles: Asymptomatic solitary pons metastasis in small cell lung cancer: a case report
Authors: Taş, Şule Gülen
Ak, Hakan
Ceylan, Emel
Yaycıoğlu, Soner
Meteoğlu, İbrahim
Çildağ, Orhan
TR149970
TR111563
TR149971
TR150612
TR149389
TR13397
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları
Keywords: Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Pons
Metastaz
Small Cell Lung Cancer
Magnetic Resonance Imaging
Metastasis
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Taş, G. Ş., Ak, H., Ceylan, E., Yaycıoğlu, S., Meteoğlu, İ., Çildağ, O. (2009). Küçük hücreli akciğer kanserinde asemptomatik seyreden soliter pons metastazi: olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(2), 41-43.
Abstract: Akciğer kanserli olguların %10-14'unda tanı esnasında merkezi sinir sistemi metastazı bulunmakta ve %80-85 supratentoriyel yerlesim göstermektedir. Merkezi sinir sistemi metastazlarında en sık semptom basagrısıdır ancak daha nadir olarak hemiparezi gibi fokal nörolojik bulgular, epilepsi, serebellar fonksiyonlarda bozulma saptanabilmektedir. Beyin metastazlarının gelistigi akciger tümörleri radyolojik olarak sıklıkla apikal ve periferik yerlesimlidir. Beyin metastazı taramalarında ve evrelendirmede beyin BT ve/veya MRG kullanılmaktadır. Ancak beyin BT bazen beyin sapındaki lezyonları çok iyi görüntüleyemeyebilir. Kontrastlı beyin MRG'si küçük metastatik lezyonları göstermede BT'den daha duyarlıdır. Bu yazıda küçük hücreli akciger kanseri tanısı alan ve herhangi bir klinik semptom göstermeyen 47 yasındaki bir erkek olguda nadir metastaz bölgesi olarak saptanan pons yerlesimli bir beyin metastazı sunulmaktadır.
Central nervous system metastasis is seen 10-14% in lung cancers at initial diagnosis and usually located at supratentorial localisation. In central nervous system metastases, the most common symptom is headache, whilst focal neurological deficits like hemiparesia, epilepsy, and deterioration in cerebellar functions may also be seen. Lung cancers with brain metastasis is usually located at apex and periferal regions radiographically. In scanning and staging of brain metastases, brain CT and/or MRI is used. Lesions located at brain stem may not be seen by brain CT. Brain MRI with gadolinum is more sensitive than CT to detect small metastatic lesions. In this case report, we present a 47 years old man with small cell lung cancer who had no neurologic symptoms and with rarely seen pons metastasis of brain.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9425/Asymptomatic-Solitary-Pons-Metastasis-In-Small-Cell-Lung-Cancer-A-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/1969
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2009 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41-43.pdfMakale Dosyası90.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.