Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/195
Title: Küçük ve orta ölçekli işletmelerde tedarik zincirinin rolü ve performansının ölçümü: Aydın ili uygulaması
Other Titles: The role of supply chain in smes and evaluation of performance: Aydin application
Authors: Özdemir, Muhsin
Devli, Alper Turan
TR111773
Keywords: Tedarik zinciri
KOBİ
Aydın
Supply Chain
SMEs
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Tedarik Zinciri süreci, birbiri ile iliskili birden çok alt süreçten olusan ve akıs yönü hammaddelerin elde edilip nihai ürüne çevrilmesinden, müsteriye teslimine doğru olan bir süreçtir. Tedarik zincirinin bir bütün olarak iyi yönetilmesi isletme performansını olumlu etkileyecektir. KOB?'ler esneklikleri ve yaratıcılık yetenekleri sayesinde, günümüz ekonomilerinde önemli bir yere sahiptirler. Günümüzde önemli bir stratejik araç haline gelmis olan tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi KOB?'lere, küresel ekonomilerde rekabet etmek için fırsatlar yaratabilmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi'nin KOB?'ler üzerine etkileri hakkında henüz görüs birliği olusmamıstır. Genel olarak tedarik zinciri yönetimi arastırmaları büyük ölçekli isletmelerin bakıs açısına göre düzenlenmistir. Bu çalısmada, Tedarik zinciri yönetiminin KOB?'ler üzerindeki etkileri, Aydın ili merkezinde faaliyet gösteren KOB?'lere uygulanan anket aracılığı ile ölçülmeye çalısılmıstır. Tedarik zinciri uygulamalarının tedarikçilerin performansı üzerine bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıstır. Ancak, tedarikçilerin performansının isletmelerin ürün kalitesi ve operasyonel faaliyetlerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıstır Supply Chain process is a process consisting of interrelated sub processes and flowing through from acquisition of raw materials converted into final products to delivery to customer. Effective management of supply chain as a whole affects optimistically firm?s performance. Small and Medium Seized Enterprises (SMEs) have an important role due to their flexibility and creative abilities. Today, Supply Chain (SC) and Supply Chain Management (SCM) as strategic tools are able to give opportunities to the SMEs to compete globally. There is no consensus on the effects of SCM on SMEs. In general, studies on SCM have been conducted to consider large enterprises. In this study, effects of SMC on SMEs have been tried to measure by a survey administered on SMEs located at Aydın providence in Turkey. The empirical results have indicated that there is no significant relation between Supplier Performance and Supply Chain Practices. On the other hand, Supplier Performance has a significant impact on firm?s product quality and operational performance.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32921049&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/195
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract.pdf45.99 kBAdobe PDFView/Open
Özet.pdf45.71 kBAdobe PDFView/Open
Tez.pdf701.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.