Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1948
Title: Torakal bölgede halter schwannom cerrahisinde posterior yaklaşım: olgu sunumu
Other Titles: Posterior surgical approach to dumbbell schwannoma at thoracic vertabrae level: a case report
Authors: Yaycıoğlu, Soner
Ak, Hakan
Damgacı, Süleyman
Samancıoğlu, Halil
Yalçın, S.Savaş
TR150612
TR111563
TR150614
TR150611
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörosirurji
Keywords: Schwannom
Torakal Omurga
Instabilite
Laminektomi
Schwannoma
Thoracic Vertebrae
Instability
Laminectomy
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Yaycıoğlu, S., Ak, H., Damgacı, S., Samancıoğlu, H., Yalçın, S. S. (2009). Torakal bölgede halter schwannom cerrahisinde posterior yaklaşım: olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1), 41-44.
Abstract: Schwannomlar periferik sinir kılıfı schwann hücrelerinden gelişirler ve iyi huylu yumuşak doku tümörlerinin %5'ini oluştururlar. Ekstramedüller yerleşimli bu tümörler bazen omurilik sinir köklerini takip ederek intervertebral foramenden çıkar ve kum saati veya halter seklinde kitle meydana getirirler.Torakal bölgede halter tarzı schwannomlarda çeşitli cerrahi yaklaşımlar uygulanabilmektedir. En sık kullanılan girişim posterior yaklaşımla laminektomi ve kostotransversektomidir. Ancak bazı otörler bu girişimin ekstraspinal kısımların rezeksiyonu için yetersiz kalacağını ve torakotomi eklenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. 35 yasında torakal 11 halter schwannomu olan bir bayan olgu sunulmuştur. Posterior girişimle laminektomi ve minimal kostotransversektomi yapılarak iyi sınırlı tümör total olarak çıkarılmıştır. Bu tür tümörlerde sadece posterior girişimin yeterli oldugu, anterior ya da posterolateral girişimlerin daha büyük ve invazif olan diğer halter tarzı görünüm veren tümörler için önerilebileceği düşünülmektedir.
Schwannomas originate from schwann cells of peripheral nerve sheats and account for 5% of benign soft tissue tumors. These tumors located extramedullary, sometimes may exit from intervertebral foramina and following the the spinal nerve roots may lead to dumbbell shaped mass. Several different surgical approaches can be used to operate these dumbbell tumors. Most commonly used approach is the laminectomy and costotransversectomy with posterior approach. But some authors propose that this approach is not enough to remove extraspinal parts of the tumor, emphasizing the necessity of thoracotomy.We present a 35 year old woman with a dumbbell shaped schwannoma at Th11 level. The tumor completely was removed with posterior approach by laminectomy and minimal costotransversectomy.We propose that only posterior approach may be enough to remove these tumors, and anterior or posterolateral approaches may be prefered in bigger and more invasive dumbbell tumors.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9450/Posterior-Surgical-Approach-To-Dumbbell-Schwannoma-At-Thoracic-Vertabrae-Level-A-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/1948
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2009 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41-44.pdfMakale Dosyası89.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.