Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1924
Title: Karaciğer lipomu: olgu sunumu
Other Titles: Hepatic lipoma: a case report
Authors: Duran, Semra
Çavuşoğlu, Mehtap
Elverici, Eda
TR238999
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
Keywords: Karaciğer
Lipom
US
MR
Liver
Lipoma
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Duran, S., Çavuşoğlu, M., Elverici, E. (2014). Karaciğer lipomu: olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (15)1, 41-43.
Abstract: Karaciğerde lipom nadir görülen benign tümörlerdir. Bu lezyonlar genellikle boyutlarına bağlı olmaksızın bulgu vermezler ve rastlantısal olarak saptanırlar. Histolojik olarak bu lezyonlar matür adipoz dokudan oluşur ve malign dejenerasyon riski yoktur. Lipomlar karakteristik görüntüleme bulgularına sahiptir. Kırkiki yaşında kadın hasta dispeptik yakınmalar ile hastanemize başvurdu. Hastaya abdominal ultrasonografi (US) yapıldı ve karaciğerde sağ lobda iyi sınırlı, solid, homojen, hiperekoik kitle lezyonu saptandı. Magnetik rezonans (MR) görüntülemede aynı lezyon T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens kitle olarak izlendi. Kitle lezyonu postkontrastlı yağ baskılı T1 ağırlıklı görüntülerde homojen hipointens olup kontrast tutulumu göstermedi. US ve MR görüntüleme bulguları değerlendirildiğinde son radyolojik tanı karaciğerde lipom olarak kondu.
Hepatic lipomas are rare benign tumours. They are usually asymptomatic regardless of size and are discovered incidentally. Histologically these lesions consist of mature adipose tissue and have no risk of malignant degeneration. The imaging appearance of lipomas is characteristic. A 42-year-old woman was admitted to the hospital because of dyspeptic symptoms. Abdominal ultrasound (US) examination was performed and solid, homogenous, hyperechoic, well delineated tumor mass in right liver lobe was revealed. Magnetic resonance (MR) imaging demonstrated the same lesion on T1 and T2 weighted images as hyperintense mass. The lesion was homogeneously hypointense and did not show enhancement on postcontrast fat-suppressed T1-weighted images. The final radiological diagnosis was hepatic lipoma according to US and MR image findings.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/makale_9170/Karaciger-Lipomu-Olgu-Sunumu
http://hdl.handle.net/11607/1924
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2014 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41 - 43.pdfMakale Dosyası1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.