Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1917
Title: Reanimasyon hastalarında nozokomiyal bakteriyemi etkenleri ve kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar
Other Titles: Agents of nosocomial bacteremia and microorganisms ısolated from blood cultures in an ıntensive care unit patients
Authors: Palabıyıkoğlu, İffet
Bengisun, J. Sedef
Oral, Mehmet
Cansızoğlu, Filiz
Baran, İlkay
Tulunay, Melek
TR182552
Keywords: Nozokomiyal Bakteriyemi
Yoğun Bakım Ünitesi
Kan Kültürleri
Nosocomial Bacteremia
Intensive Care Unit
Blood Cultures
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Palabıyıkoğlu, İ., Bengisun, J. S., Oral, M., Cansızoğlu, F., Baran, İ., Tulunay, M. (2000) . Reanimasyon hastalarında nozokomiyal bakteriyemi etkenleri ve kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(1) 7-10 .
Abstract: Amaç: Nozokomiyal infeksiyonlar içinde nozokomiyal bakteriyemiler önemli bir yer tutmaktadır. Biz bu çalışmada 1998 yılı boyunca reanimasyon ünitesinde izlenen hastalara ait kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ile bu hastalarda tanımlanan nozokomiyal bakteriyemi etkenlerini birlikte değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: 1998 yılı boyunca izlenen hastalara ait 557 kan kültürü BACTEC 9120 (Becton Dickinson, ABD) otomatize kan kültür sisteminde izlenmiştir. Kateter kültürleri ise Maki ’nin tanımladığı semikantitatif yöntemle yapılmıştır. Bulgular: Nozokomiyal bakteriyemi etkenleri içinde gram negatif basillerin % 63 oranı ile ön planda olduğu belirlenmiştir. Bu üniteden gelen kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar içinde de gram negatif basillerin oranı % 57 olarak bulunmuştur. Sonuç: Reanimasyon ünitesinde tanımlanan nozokomiyal bakteriyemi etkenlerinin dağılımında, yoğun bakım ünitelerinde beklendiği üzere gram negatif basillerin ön planda olduğu, bunu gram pozitif kokların izlediği belirlenmiştir. Kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar irdelendiğinde ise (klinik olarak anlamlı bulunmayan gram pozitif koklara ait üremelerden dolayı yine ikinci sırada yer almakla birlikte) gram pozitif kokların oranı biraz daha yüksek bulunmuştur.
Objective: Blood-stream infections consist a high proportion of nosocomial infections. Blood cultures and nosocomial bacteremia agents were evaluated in patients hospitalized in our reanimation unit during 1998. Material and Method: A total of 557 blood cultures were observed in automatic culture system BACTEC 9120 (Becton Dickinson, USA) whereas catheter cultures were evaluated according to Makis semi-quantitative method. Results: Gram negative bacilli constituted 63 % of all nosocomial blood-stream infection agents and 57 % of all microorganisms isolated from blood cultures. Conclusion: As expected in intensive care units, gram negative bacteria were the leading agents of nosocomial bacteremia.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/makale_9672/Reanimasyon-Hastalarinda-Nozokomiyal-Bakteriyemi-Etkenleri-Ve-Kan-Kulturlerinde-Ureyen-Mikroorganizmalar
http://hdl.handle.net/11607/1917
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-10.pdfMakale Dosyası192.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.