Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1911
Title: Multiloküler kistik renal hücreli karsinom
Other Titles: Multilocular cystic renal cell carcinoma
Authors: Çulhacı, Nil
Çetin, Nesibe Kahraman
Koçak, İzzet
TR9456
TR149394
TR13258
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
Keywords: Renal Hücreli Karsinom
Multiloküler Kistik Renal Hücreli Karsinom
Kistik Renal Tümörler
Renal Cell Carcinoma
Multilocular Cystic Renal Cell Carcinoma
Cystic Renal Tumors
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Çulhacı, N., Çetin, N. K., Koçak, İ. (2010). Multiloküler kistik renal hücreli karsinom. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(3), 33-35.
Abstract: Multiloküler kistik renal hücreli karsinom kistik renal neoplazmların karakteristik histolojik bulguları olan ve çok iyi prognoza sahip nadir görülen bir alt tipidir. Multiloküler kistik renal hücreli karsinom tüm renal tümörlerin %1'ini olusturur ve çeşitli boyutlarda, seröz veya hemorajik sıvı ile dolu, grade I nükleer özellikler gösteren berrak hücrelerle döşeli düzensiz, ince duvarlı fibröz septalarla ayrılmış kistlerle karakterlidir. Tümör rekürrensi veya metastazı bildirilmemiştir.Bu tümörün kistik nekroz gösteren unilokuler veya multilokuler kistik renal hücreli karsinomdan ayrılması önemlidir. Bu makalede, multiloküler kistik renal hücreli karsinom tanısı nedeniyle nefrektomi uygulanan 53 yasında erkek hasta sunulmaktadır.
Multilocular cystic renal cell carcinoma is an uncommon subtype of cystic renal neoplasms with characteristic histologic findings and a good prognosis. Multilocular cystic renal cell carcinoma, accounts for 1% of all renal tumors and it is characterized by variably sized, serous or hemorrhagic fluid filled cysts separated by irregular, thin-walled, fibrous septa covered with clear cells showing grade I nuclear features. No tumor recurrences or metastasis have been reported. It is important to distinguish this tumor from unilocular or multilocular cystic renal cell carcinoma showing cystic necrosis. Here we report on a 53-year-old man who underwent nephrectomy for multilocular cystic renal cell carcinoma.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9283/Multilocular-Cystic-Renal-Cell-Carcinoma
http://hdl.handle.net/11607/1911
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-35.pdfMakale Dosyası162.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.