Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1907
Title: Inhalasyon hasarında noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyonun yoğun bakım ünitesinde klinik sürece etkileri
Other Titles: Effects on intensi ve care unit clinical course of non-invasie mechanical ventilation in inhalation injury
Authors: Kabalak, Afife Ayla
Yastı, Ahmet Çınar
TR187421
S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Keywords: İnhalasyon Hasarı
Akut Solunum Yetmezliği
Naninvaziv Mekanik Ventilasyon
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Kabalak, A.A., Yastı, A.Ç. (2012). Inhalasyon hasarında noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyonun yoğun bakım ünitesinde klinik sürece etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-4
Abstract: AMAÇ: İnhalasyon hasarı akut akciğer hasarıdır ve mortaliteyi artırır. İleri derecede akut solunum yetmezliği olan hastalara sıklıkla entübasyon ve invaziv mekanik ventilasyon (İMV) desteği gerekmekte, ancak bu yöntem trakeal stenoz, ventilatör ilişkili pnömoni, barotravma gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Hafif/orta derecede hasarda ise klasik medikal destek tedaviler uygulanmakta, solunum yetmezliğinin ilerlemesi durumunda invaziv yöntemlere başvurulmaktadır. Son çalışmalarda hafif/orta derecede hasarı olan hastalarda erken dönem noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamasının, invaziv yöntem gereksinimini azalttığı gösterilmiştir. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamızda klasik medikal tedavi (MT) yöntemleri ile bu yöntemlerle birlikte uyguladığımız noninvaziv mekanik ventilasyonun (NIMV) yoğun bakım ünitesinde iyileşme sürecine etkilerini değerlendirdik. BULGULAR: NIMV'un MT'ye göre entübasyon ve re-entübasyon gereksinimini azalttığı ve iyileşme sürecini anlamlı olarak azalttığı gözlenmiştir (p < 0.05). SONUÇ: Erken dönemde başlanan NIMV desteğinin İMV gereksinimini azaltmada, maske ile oksijenasyonun önleyemediği atelektazi gelişimini ve hipoksiyi önlemede, klinik ve yanık iyileşme süreçlerini kısaltmada etkin ve güvenilir bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/makale_9233/Inhalasyon-Hasarinda-Noninvaziv-Pozitif-Basincli-Ventilasyonun-Yogun-Bakim-Unitesinde-Klinik-Surece-Etkileri
http://hdl.handle.net/11607/1907
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2012 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-4.pdfMakale Dosyası90.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.