Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1904
Title: Kolorektal adenomlar ve adenokarsinomlarda hücre siklusunu düzenleyen proteinlerin ve apopitozla ilgili belirteçlerin ekspresyonu
Authors: Çulhacı, Nil
Meteoğlu, İbrahim
Ünal, Emel
Özkara, Esra
Özgün, Hedef
Meydan, Nezih
Erkus, Muhan
TR9456
TR150622
TR150524
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji
Keywords: Colon Carcinoma
Cell Cycle
Apoptosis
Kolon Kanseri
Hücre Döngüsü
Apopitoz
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Çulhacı, N., Meteoğlu, İ., Ünal, E., Özkara, E., Özgün, H., Meydan, N., Erkus, M. (2010). Kolorektaladenomlar ve adenokarsinomlarda hücre siklusunu düzenleyen proteinlerin ve apopitozla ilgili belirteçlerin ekspresyonu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(3), 9-14.
Abstract: OBJECTIVE: Tumor growth is regulated by a balance between proliferation, growth arrest and cell death. In this study, we have examined the expression of p27, cyclin D1, bcl-2, and bcl-x for evaluation of their roles in colon carcinoma progression. MATERIALS and METHODS: The levels of p27, cyclin D1, bcl-2, and bcl-x expression were examined by immunohistochemistry in transitional normal mucosa adjacent to adenomas (n=30), adenomas (n=30), transitional normal mucosa adjacent to adenocarcinomas (n=63), adenocarcinomas (n=63) and metastasis (n=16). Standard streptavidin-biotin immunperoxidase method was used for immunostaining and the stained slides were examined microscopically using semiquantitative criteria. RESULTS: Normal mucosa expressed p27 protein and adenocarcinomas displayed a decrease in the expression of this protein. Decreased expression of p27 was associated with tumor progression (p=0.026). Cyclin D1 staining was prominent in most of the adenocarcinomas and metastasis (p=0.042). Meanwhile, we could not find any relation between p27 and cyclin D1 expression. Bcl-2 and bcl-x expression also did not show any statistically significant correlation in tumor progression. CONCLUSION: The results of this study indicate that reduced p27 and cyclin D1 protein levels play an important role in progression of colon cancer. Bcl-2, and bcl-x expression were of no role.
AMAÇ: Tümör gelişimi proliferasyon, büyümede durma ve hücre ölümü arasındaki denge ile düzenlenir. Bu çalışmada, kolon karsinomunun gelişimindeki rollerinin değerlendirilmesinde p27, siklin D1, bcl-2 ve bcl-x expresyonunu inceledik. GEREÇ ve YÖNTEM: p27, siklin D1, bcl-2 ve bcl-x expresyonunun düzeyleri, adenomlara komsu normal mukozada (n=30), adenomlarda (n=30), adenokarsinomlara komsu normal mukozada (n=63), adenokarsinomlarda (n=63) ve metastazlarda (n=16) immünohistokimyasal olarak incelendi. Immün boyama için standart streptavidin-biotin immünperoksidaz metodu kullanıldı ve boyanan slaytlar yarı kantitatif kriterler kullanarak mikroskopik olarak incelendi. BULGULAR: Normal mukozada p27 protein ekspresyonu saptandı, adenokarsinomlar ise bu protein ekspresyonunda azalma gösterdi. p27 ekspresyonunda azalma tümör progresyonu ile ilişkili idi (p=0,026). Siklin D1 boyaması adenokarsinom ve metastazların çoğunda belirgindi (p=0,042). Bu arada, p27 ve siklin D1 ekspresyonu arasında herhangi bir iliski saptamadık. Bcl-2 ve bcl-x ekspresyonu da tümör progresyonunda istatistiksel olarak belirgin anlamlılık göstermedi. SONUÇ: Bu çalışmanın sonucu p27 ve siklin D1 protein düzeylerinin kolon kanserinin progresyonununda önemli rolü oldugunu göstermektedir. Bcl-2 ve bcl-x ekspresyonunun ise rolü saptanmamıştır.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9278/Kolorektal-Adenomlar-Ve-Adenokarsinomlarda-Hucre-Siklusunu-Duzenleyen-Proteinlerin-Ve-Apopitozla-Ilgili-Belirteclerin-Ekspresyonu
http://hdl.handle.net/11607/1904
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-14.pdfMakale Dosyası135.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.