Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/190
Title: 1946-1950 yılları arasında Aydın'da siyasal yaşam
Other Titles: Politics in process of converting to multipolitical party system in Aydin between 1946 and 1950
Authors: Güneş, Günver
Akdağ, Menderes
Keywords: Siyasi Partiler
Demokrat Parti
Millet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Milli Kalkınma Partisi
Aydın İli
Seçimler
Political Parties
Democratic Party
The Foundations Of National Development Party
The Nation Party
The Public People’s Party
Province of Aydın
Elections
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalısmamızda 1946- 1950 yılları arasında Türkiye'de çok partili yasama geçis sürecinde Aydın ilinde siyaset konusu incelenmis ve söz konusu dönemle ilgili yapılan tartısmaların bilimsel çerçeveye alınması için çaba gösterilmistir. Tez Giris, Sonuç ve Özet bölümleri dısında 4 ana bölümden olusmustur. I. Bölümde çok partili yasama geçis nedenleri ve Tanzimat'tan 1946 yılına kadar Türkiye'de siyasi yasam üzerinde durulmus ve Milli Kalkınma Partisi ile Demokrat Parti'nin kurulus çalısmaları gözden geçirilmistir. II. Bölümde çok partili yasama geçis sürecinde Aydın ilinin sosyal ve ekonomik ve nüfus yapısı açıga çıkartılmaya çalısılmıs ve Cumhuriyet'in ilanından 1946 yılına kadar Aydın ilinde kısaca siyasal yasam ortaya konmustur. Bu bölümde ayrıca çok partili yasama geçerken iktidar partisi CHP'nin Aydın il teskilatının yapısı ve kimler tarafından olusturuldugu tespitlerine yer verilmis ve Demokrat Parti'nin Aydın ilinde kurulması ve teskilatlanması arastırılmıstır. Aynı zamanda iktidar ve muhalefet arasındaki iliskiler ele alınmıs ve bu iliskilerde halkın, bürokrasinin ve Halkevlerinin konumu belirlenmistir. Demokrat Parti'nin parçalanması ve Aydın'da Millet Partisi'nin kurulması bu bölümde incelenen diger konulardır. III. Bölümde çok partili yasama geçis asamasında partilerin Aydın ilinde yaptıkları ilk kongreler nasıl ve ne sekilde gerçeklestigi sorularına cevap aranmıstır. 1947 ve 1949 yılları arasında partilerin Aydın kongreleri, aynı bölüm içerisinde ele alınmıstır. IV. Bölümde, 1946-1950 yılları arasında yapılan ilk seçimler ve bu seçimlerin Aydın ilinde nasıl cereyan ettigi, nasıl sonuçlar dogurdugu incelenen konu baslıklarıdır. Bu baglamda Aydın ilinde 1946 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılan belediye seçimleri ve 21 Temmuz 1946 genel seçimleri ile l Genel Meclisi seçimleri analiz edilmis ve seçimlerin hangi siyasi atmosferde yapıldıgı ortaya konmustur. 1948 yılında Aydın ilinde yapılan araseçimler ve bu seçimlerin Demokrat Parti tarafından boykot edilmesi bu bölümde irdelenmistir. Yine 1950 genel seçimleri öncesi Aydın ilinde yapılan son seçim olan Ortaklar Belediye seçimi incelenmistir. 14 Mayıs 1950 genel seçimleri, bu seçimlere partilerce yapılan hazırlıklar ve yeni seçim kanunu ele alınmıstır. 1950 genel seçimlerinin sonuçlarıyla çalısmamız bitirilmistir. In this study, the issue of politics in process of converting to multipolitical party system in Aydın was stuied. Therefore, this period was tried to base on scientific basis. The thesis consisted of 4 main parts besides intro, conclusion and summary parts. In part I, the reasons for convertion to multipoltical party system and the issue of politics in Türkiye by 1946 were studied. In this part, the foundations of National Development Party(Milli Kalkınma Partisi) and Democratic Party(Demokrat Parti) were investigated. In part II, Aydın in process of convertion to multipolitical party system was studied in all aspects. The social and econimical structures of Aydın in 1946 were tried to be exposed. And the issue of politics in Aydın by 1946 was studied. In addition, by whom CHP, the party in power, was established and its structure were studied.The foundation and organization of Democratic Party(Demokrat Parti) in Aydın were studied. Meanwhile the relationships between the party in power and opponents were studied. The importance of public, bureucracy and Public Room(Public House) in those relationships was tried to be defined. In this part, The influence of separation in Democratic Party and foundation of the Nation Party in Aydın were studied. In part III, in addition, in what way the first congresses that were organized by the parties in Aydın realized in the process of convertion to multipolitical party system was studied. The Congreses in Aydın of parties between 1947 and 1949 were the other issues of this part. In part IV, the first election that was held between 1946 and 1950 and its results were explained. In this context, the municipality election(local election) in May, 1946, the general election that was held on 21th july, 1946 and the election of city assembly of Aydın were studied. The atmosphere of election was exposed. The interval elections that was held in Aydın in 1948 and the elections that were boycotted by Democratic Party were the other issues of this part. The Ortaklar Municipality election before the general election was investigated, as well. The general election in the 14?th may, 1950, preparations of the parties and new election law were researched. Our study ended(finished) with the results of the general election.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32920831&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/190
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
menderes_akdağ_kapak.pdf.pdf16.01 kBAdobe PDFView/Open
menderes_akdağ_özet_eng.pdf..pdf23.81 kBAdobe PDFView/Open
menderes_akdağ_özet_tr.pdf.pdf33.26 kBAdobe PDFView/Open
menderes_akdağ_tez.pdf.pdf35.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.