Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1894
Title: Retroperitoneal yayılım gösteren lomber spinal schwannoma olgu sunumu
Other Titles: Lumbar spinal schwannoma with retroperitoneal invasion: a case report
Authors: Yılmaz, Ali
Çırak, Bayram
Altuğ, Filiz
Soysal, Seyide
Soysal, Mehmet Emin
TR158713
TR9443
TR37904
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji
Keywords: Pelvik Kitle
Retroperitoneal
Schwannoma
Pelvic Mass
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Yılmaz, A., Çırak, B., Altuğ, F., Soysal, S., Soysal, M. E. (2013). Retroperitoneal yayilim gösteren lomber spinal schwannoma olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(1), 55-57.
Abstract: Schwannom periferik sinir kılıfının schwann hücrelerinden köken alan nadir bir tümördür. Genellikle baş, boyun ve üst extremitelerde yerleşirler. Nadiren de posterior mediasten ve retroperitonda yerleşebilirler. 47 yaşinda bayan bir hasta rektal dolgunluk hissi ve bel ağrisi yakinmalari ile başvurdu. Yapilan radyolojik incelemeler sonucu pelvik retroperitoneal yerleşimli solid bir kitle tanisi ile yatirildi. Kadin Hastaliklari ve Doğum Kliniği ile Nöroşirürji Kliniğinin birlikte yaptiği cerrahi uygulama ile total olarak çikartilan kitlenin histopatolojik incelemesi Schwannom olarak rapor edildi. Kismi çikartilan destrükte olmuş L5 korpusu nedeniyle lumbosakral bölge enstrümante edilip stabillendi ve kemik greft ile füzyon yapildi. Postoperatif dönemde sorunu olmayan hasta takip edilmek üzere taburcu edildi.
SUMMARY Schwannomas or neurilemmomas are encapsulated tumours arising from the neural sheath of peripheral nerves. They are usually located in the head and neck or in the upper extremities, but may appear in the posterior mediastinum and more rarely in the retroperitoneum. A 47 year-old-female complaining of pelvic and lumbar pain has been admitted with the diagnosis of retroperitoneal pelvic solitary mass after radiologic evaluation. The mass has been resected totally through an anterior abdominopelvic incision and histopathology evaluation reported to be the schwannoma. Lumbosacral instrumentation and fusion with bone graft have been performed following the resection of the mass and destructed L5 vertebrae corpus. Postoperative period went uneventful.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9210/Lumbar-Spinal-Schwannoma-With-Showing-Invasion-In-Retroperitoneal-A-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/1894
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55-57.pdfMakale Dosyası688.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.