Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1893
Title: Resimlerle bir konu: femoroasetabuler impingementa
Other Titles: Pictural assay: femoroacetabuler impingement
Authors: Ünlü, Zeliha
Örgüç, Şebnem
Tanyeli, Aliye
Topçu, Esra
TR7279
TR104899
TR188879
TR174784
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı
Keywords: Femoroasetabuler Impingement
Klinik
Radyoloji
Femoroacetabular Impingement
Clinic
Radiology
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Ünlü, Z., Örgüç, Ş., Tanyeli, A., Topçu, E. (2013). Resimlerle bir konu: femoroasetabuler impingementa. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(2), 43-49.
Abstract: Bu derleme yazısında son yıllarda kalça ağrılarının etyolojisinde sıklıkla vurgulanan Femoroasetabular impingement (FAİ) sendromuna dair son literatür bilgileri tartışılmıştır. Klinik pratikte oldukça atlanan bu konu, klinik ve radyolojik açıdan ele alınmış; tedavi yaklaşımları gözden geçirilmiştir. FAİ sendromu ile ilgili fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında yapılan çalışmalar oldukça yetersizdir. Kalça osteoartriti gelişiminde hatırı sayılır bir yeri olan bu sendroma karşı farkındalığın artması ile bir çok hasta erken tedavi imkanı bulacak ve hastaların yaşam kalitesi artacaktır. Bu nedenle bu konuda daha fazla klinik ve radyolojik çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar ışığında ortaya çıkacak yeni tanı ve tedavi algoritmaları ile ağrı yakınmaları karşılıksız kalan bir çok hasta da şifa bulabileceklerdir.
In this pictural assay, the femoroasetabular impingement (FAI) syndrome that emphasized in the etiology of hip pain was discussed with the light of recent literatures. This topic that was usually skipped in clinical practice was examined with clinical and radiological aspects and treatment approaches were discussed. Studies related to FAI syndrome are very limited in the field of physical medicine and rehabilitation. In clinical practice with the consideration of this syndrome which has place in the etiology of hip osteoarthritis; early treatment of many patients could be possible, and patients' quality of life would increased. Therefore, further clinical and radiological studies are required about this issue. In the light of these studies new diagnostic and therapeutic algorithms will be revealed and in many patients who complaints of pain remaining insoluble would able to find cure.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9195/Pictural-Assay-Femoroacetabuler-Impingement
http://hdl.handle.net/11607/1893
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43-49.pdfMakale Dosyası2.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.