Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1886
Title: Semptomatik dev perikardiyal kist: olgu sunumu
Other Titles: Symptomatic huge pericardial cyst: a case report
Authors: Gür, Özcan
Gürkan, Selami
Gür, Demet Özkaramanlı
Ege, Turan
TR53565
TR53529
TR230934
TR110020
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi
Keywords: Perikardiyal Kist
Tamponad
Pericardial Cyst
Tamponade
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Gür, Ö., Gürkan, S., Gür, D. Ö., Ege, T. (2013). Semptomatik dev perikardiyal kist: olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(2), 25-26.
Abstract: Mediastinal kistler nadir gözlenen, konjenital, neoplastik ve inflamatuar kaynaklı patolojilerdir. Basit perikardiyal kistler tüm yaş gruplarında görülmekle beraber sıklıkla yetişkin yaş grubunda gözlenmektedir. Perikardiyal kistler tüm mediastinal kistler arasında %7 gibi bir oranda gözlenmektedir. Hastaların kliniği sıklıkla asemptomatik seyretmektedir. Semptomlar nadir gözlenmekle beraber %20-30 olguda semptomatik olup ağrı, nefes darlığı, taşipne ve öksürük en sık gözlenen semptomlardır. Kistin kardiyak basısına bağlı olarak hipotansiyon, aritmi, atrial fibrilasyon ya da ani kardiyak ölüm semptomlarda gözlenebilmektedir. X-ray, bilgisayarlı tomografi, ekokardiografi gibi tetkikler ile saptanmaktadır. Yazımızda 35 yaşında, medikal tedaviye dirençli hipotansiyon, aritmi ve nefes darlığı olan, sağ atriuma bası yapan perikardiyal kist olgusunu sunduk.
Mediastinal cysts are uncommon and results from congenital, neoblastic or inflamatuar abnormalities. Pericardial cyst may occur in patients of all ages, but commonly present in adults. The overall incidence of pericardial cyst is 7% in mediastinal cysts. The clinical presentation is commonly asymtomatic. Pain, tachpnea, dsypne and cough is the most common symptoms. Tachycardie, hypotansion, arytmi and sudden death are usually because of cardiac compression by the cystic mass.They are commonly found incidentally upon chest radiography, computed tomography or echocardiograph. We present, herein, the case of a 35-year-old female with a symptoms of dsypne, hypotansion and atrial arrhythmia resistant to medical therapies with finding of a pericardial cyst compression to the lateral wall of the right atrium.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9196/Symptomatic-Huge-Pericardial-Cyst-A-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/1886
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-26.pdfMakale Dosyası1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.