Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1883
Title: Mitral kapak yetmezliği ile seyreden kardiak miksoma: üç olgunun sunumu
Other Titles: Cardiac myxoma with mitral valve insufficiency: report of three cases
Authors: Darçın, Osman Tansel
Ercişli, Murat
Bakalım, Tamer
Baçgel, Feray Funda
İlbey, Abdullatif
TR108539
TR46190
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Keywords: Miksoma
Mitral Yetmezliği
Cerrahi
Myxoma
Mitral İnsufficiency
Surgery
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Darçın, O. T., Ercişli, M., Bakalım, T., Baçgel, F. F., İlbey, A. (2013). Mitral kapak yetmezliği ile seyreden kardiak miksoma: üç olgunun sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(1), 51-54.
Abstract: Kardiak miksomalar, kalbin en sık görülen primer tümörleridir. Genellikle sol atriumda bulunduklarından, çoğu kez mitral kapağa doğru prolabe olurlar ve çıkarıldıktan sonra bazen rezidüel miral kapak yetmezliğine neden olabilirler. Bu makalede biz, rezeksiyon sonrası mitral kapak yetmezliği gelişen üç olguyu sunduk. Kliniğe halsizlik ve efor dispnesi ile gelen üç bayan hastada sol atrial miksoma tespit edildi. Hastalardan birisinde preoperatif dönemde, diğer ikisinde de rezeksiyondan hemen sonra mitral kapak yetmezliği belirlendi. Bu patoloji, rezeksiyon sonrasında mitral kapak replasmanı ve tamir yöntemleri ile tedavi edildi. Postoperatif doppler ekokardiografi takiplerinde herhangi bir rezidüel kapak probleminin olmadığı görüldü. Miksoma rezeksiyonları sonrasında mitral kapak yetmezliği olası bir problemdir. Bu nedenle, mitral kapak rezeksiyon sonrasında dikkatlice değerlendirilmelidir. Bu hastalarda yetmezlik primer bir kapak problemi olmadığından, replasmandan ziyade tamir daha kabul edilebilir bir tedavi yaklaşımıdır.
Cardiac myxoma is the most common primary tumours of heart. Due to common location in left atrium, it may prolapse to various degrees into the mitral valve orifice and may cause mitral insufficiency after resection. In this report, we present three patients with cardiac myxoma having mitral valve disease. Left atrial myxoma was diagnosed in three women suffered from fatigue and exertional dyspnea. Mitral insufficiency was noticed in one patient preoperatively and in the two other during surgery after tumour excision. Mitral valve repair and replacement after excision were performed. During follow up period, neither recurrence nor valve problem was seen on patients by doppler echocardiogaphy. Mitral insufficiency is a potential problem after myxoma excisions and mitral valve must be examined carefully after resection. Mitral valve repair have to be considered a reasonable alternative to replacement because insuffiency is not a primary valve lesion in these patients.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9209/Cardiac-Myxoma-With-Mitral-Valve-Insufficiency-Report-Of-Three-Cases
http://hdl.handle.net/11607/1883
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51-54.pdfMakale Dosyası588.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.