Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1879
Title: Malign kitleyi taklit eden insizyonel endometrioma: iki olgu sunumu
Other Titles: İncisional endometrioma mimicking a malignant mass: report of two cases
Authors: Özkan, Orhan Veli
Semerci, Ersan
Aslan, Erdoğan
Davran, Ramazan
Gökçe, Cumali
Hakverdi, Sibel
Beyaz, Fikret
Akansu, Bülent
TR10311
TR153860
TR117627
TR153316
Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi
Keywords: Insizyonel Endometrioma
Endometriozis
Karın Duvarı
Skar
Sezaryen
Incisional Endometrioma
Endometriosis
Abdominal Wall
Scar
Cesarean Section
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menders Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Özkan, O. V., Semerci, E., Aslan, E., Davran, R., Gökçe, C., Hakverdi, S., Beyaz, F., Akansu, B. (2010). Malign kitleyi taklit eden insizyonel endometrioma: iki olgu sunumu. Adnan Menders Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 43-45.
Abstract: Endometriozis dogurganlık çagındaki kadınlarda sık görülen klinik bir problemdir. Insizyon yerlesimli endometriomaya ise nadir rastlanır. Hastalarda genellikle sezaryen veya histerektomi gibi ameliyat öyküsü vardır. Endometriomayı olusturan dokudan malignite gelisebildigi bildirilmistir. Jinekolojik bir patoloji olmasına ragmen insizyonel herni ya da karın duvarı tümörleri gibi bulgu verebilmekte ve bu nedenle hastalar genellikle genel cerrahi polikliniklerine basvurmaktadırlar. Biz bu çalısmada dogurganlık çagında olan ve daha önce sezaryen ameliyatı öyküsü bulunan, klinik ve laboratuar olarak malignite süphesi tasıyan iki olguyu sunduk. Tedavide sezaryen skarındaki kitlelere genis eksizyon yapıldı ve olusan fasya defekti primer onarıldı. Patolojik inceleme sonucu kitlelerin endometrium dokusuna sahip endometrioma oldugu saptandı.
Endometriosis is a common clinical problem of the child-bearing women. Incisional endometrioma is very rare. Patients frequently presented with a history of previous gynecological surgery such as cesarean section or hysterectomy. Although being a gynecological disorder, it may seem like an incisional hernia or abdominal wall tumor. Therefore, it is frequently referred to general surgery outpatient clinics. Here, we report two cases with previous histories of cesarean sections and questinable clinical and laboratory findings of malignancy. The masses located on the previous incision scars were excised widely, and pathological examination of surgical specimens revealed the diagnosis of endometrioma in both cases.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9308/Incisional-Endometrioma-Mimicking-A-Malignant-Mass-Report-Of-Two-Cases
http://hdl.handle.net/11607/1879
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43-45.pdfMakale Dosyası101.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.