Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1872
Title: Lokalize omuz adları ve tedavi yaklaşımları
Other Titles: Localized shoulder pain and management strategies
Authors: Kelle, Bayram
Kozanoğlu, Erkan
TR157657
TR26668
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Keywords: Omuz Ağrıları
Lokal Omuz Ağrıları
Tedavi
Shoulder Pain
Localized Shoulder Pain
Management
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Kelle, B., Kozanoğlu, E. (2013). Lokalize omuz adları ve tedavi yaklaşımları. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(1), 59-65.
Abstract: Omuz ağrıları kas-iskelet sistemi patolojileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan prevalans çalışmalarında, omuz ağrılarının üçüncü sıklıkla görülen lokomotor sistem patolojisi olduğu gösterilmiştir. Omuz ekleminin anatomik yapısı ve sık kullanılan bir eklem olması yaralanmaya zemin hazırlamaktadır. Bu durum, kişinin hayat kalitesini ve iş gücünü azaltması bakımında toplumsal bir sorun olabilmektedir. Omuz ağrılarının tedavisinde birçok metod bulunmaktadır. Bunların bazıları klinik pratikte gelenekselleşmiş durumda iken (fizik tedavi modaliteleri, enjeksiyon vb.) bazıları son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir (kinezyolojik bantlama, platelet rich plasma –PRP-). Bu derlemede, en sık görülen lokal omuz ağrısı sebepleri incelenmiş ve bu rahatsızlıklarla ilgili tedaviler gözden geçirilmiştir.
Localized shoulder pain is one of the most important pathologies of musculoskeletal system. A report of a prevalance study has suggested that it is the third most common pathology among the locomotor system diseases. The anatomic structure and frequent use of this joint increase its tendency to easily get injured. This issue may be a social problem as it reduces the quality of life and ability to work. A variety of methods are available for the management of shoulder pain. Several of them are conventional methods such as physical therapy modalities, injection etc. Recently, different methods became popular such as kinesiologic taping and PRP. In this article, localized causes and management strategies of shoulder pain is reviewed.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9206/Localized-Shoulder-Pain-And-Management-Strategies
http://hdl.handle.net/11607/1872
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59-65.pdfMakale Dosyası311.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.