Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1867
Title: Sakral kordomalarda cerrahi rezeksiyon boyutları: olgu sunumu
Other Titles: Extent of surgical approach in chordomas: a case report
Authors: Yaycıoğlu, Soner
Ak, Hakan
TR150612
TR111563
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörosirurji Anabilim Dalı
Keywords: Kordoma
Sakrum
Cerrahi
Radyoterapi
Chordoma
Sacrum
Surgery
Radiotherapy
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Yaycıoğlu, S., Ak, H. (2010). Sakral kordomalarda cerrahi rezeksiyon boyutları: olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(2), 43-45.
Abstract: Kordomalar bilindiği üzere primitif notokord artıklarından gelişen nadir primer malign lezyonlardır. Özellikle kemoterapiye ve kısmen de radyoterapiye de cevabın zayıf olması nedeniyle, bu tümörlerin tedavisinde cerrahi girişim halen tedavinin belkemiğini oluşturmaktadır. Bu tümörlerde cerrahi rezeksiyonun boyutu hastalıksız sürveyin sağlanmasında major bir etkiye sahiptir. Lezyon lokalizasyonuna bağlı olarak çeşitli cerrahi yaklaşım teknikleri mevcut olmasına rağmen, postoperatif gelişebilecek risklerin hasta ile detaylıca tartışılması ve buna göre bir cerrahi yaklaşımın planlanması uygun olacaktır. Bu yazıda sakral kordoma olgusu sunulacak ve beraberinde cerrahi rezeksiyon boyutları tartışılmaya çalışılacaktır.
Chordomas are rare primary malign neoplasms arised from the remnants of primitive notochord. Surgery is the basic therapeutic approach in the management of these tumors because of unresponsiveness especially to chemotherapy and relatively radiotherapy. Extent of the surgical resection has a major role in the disease-free survival in chordomas.Although there are some surgical techniques depending on the localization of the tumor, it must be planned after detailed discussion of the postoperative consequences with the patient. In this study we present a sacral chordoma case and tried to explain the extent of the surgical approach.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9295/Extent-Of-Surgical-Approach-In-Chordomas-A-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/1867
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43-45.pdfMakale Dosyası239.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.