Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1858
Title: Karbonhidrat metabolizması bozukluklarına biyokimyasal yaklaşım
Other Titles: Biochemical approach to carbohydrate metabolismdisorders
Authors: Altınışık, Mustafa
TR148784
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
Keywords: Karbonhidratlar
Karbonhidratmetabolizma Bozuklukları
Kanglukoz Düzeyi
Carbohydrates
Carbohydratemetabolismdisorders
Bloodglucose Level
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menders Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Altınışık, M. (2010). Karbonhidrat metabolizması bozukluklarına biyokimyasal yaklaşım. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 51-59.
Abstract: Sofra şekeri ve nişasta gibi bazı karbonhidratlar, dünyanın önemli bir bölümünde insan diyetinin en önemli kısmıdır. Karbonhidratların organizmada birçok fonksiyonu vardır. Kan şekeri olarak bilinen ve vücudun en önemli karbonhidratı olan glukoz, memeli dokularının en önemli yakıtıdır. Oniki saatlik açlıktan sonra normal kan glukoz düzeyi, %60-70 mg (3,3-3,9 mmol/L) arasındadır. Kan glukoz düzeyini düşürücü yönde etkili olan olaylar ile kan glukoz düzeyini yükseltici yönde etkili olan olaylar karbonhidrat metabolizmasını oluştururlar. Karbonhidrat metabolizmasındaki bozuklukların saptanması ve tedavi stratejilerinin belirlenmesinde, kan glukoz düzeyi ölçümü ve başka bazı biyokimyasal testlerin önemi büyüktür. Bu yazıda, karbonhidratlar ve karbonhidrat metabolizması hakkında genel bilgi verilecek ve sık karşılaşılan karbonhidrat metabolizması bozukluklarınıntanısında kullanılan biyokimyasal testler tartışılacaktır.
Carbohydrates such as sugar and starch are an important component of human diet inworld'smost important part. There are several functions of carbohydrates in organism. Known as blood sugar, glucose is body's most important carbohydrate and is the most important fuel of mammalian tissue. After 12-hours of normal fasting blood glucose level is between 60-70 mg % (3,3-3,9 mmol/L). Events causing an increase and/or decrease in blood glucose levels are effective in reducing the event's direction and the direction of the blood glucose level in the amplifier effectively create the events of carbohydrate metabolism. Blood glucose level measurement and other biochemical tests are important in detecting disorders of carbohydrate metabolism and determining treatment strategies. In this review, Iwill give general information about the carbohydrates and theirmetabolism, anddiscuss biochemical tests usedtodiagnose commoncarbohydratemetabolismdisorders.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9310/Biochemical-Approach-To-Carbohydrate-Metabolismdisorders
http://hdl.handle.net/11607/1858
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51-59.pdfMakale Dosyası151.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.