Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1854
Title: Dizziness'ın nadir bir nedeni: non-konvulsıf status epıleptıkus
Other Titles: A rare cause of dizzinees: non-convulsive status epilepticus
Authors: Akyıldız, Utku Oğan
Akyol, Ali
TR144376
TR9250
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji
Keywords: Non-Konvulsif Status Epileptikus
Dizziness
Mensturasyon
Non-Convulsive Status Epilepticus
Menstruation
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menders Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Akyıldız, U. O., Akyol, A. (2010). Dizziness'ın nadir bir nedeni: non-konvulsıf status epıleptıkus. Adnan Menders Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 35-37.
Abstract: Nonkonvulsif status epileptikus (NKSE); genellikle kongnitif fonksiyon bozuklugu yapan, nörolojik defisit olusturan ve sıklıkla tedavi edilebilen, geri dönüsümlü klinik bir tabloyu tanımlar. Otuz yasında, sag el dominant, evi ve bir çocuk sahibi bayan hasta; gelis sikayeti 8 yıldır hemen hemen her ay menstruayon döneminde, nadiren de mestrual dönem dısında ortaya çıkan dengesizlik hissi ve sersemlikti. EEG'de tüm tetkik süresince 3-4 Hz'lik bilateral, senkron, simetrik, diken, keskin dalgalar, diken- dalga paroksizmleri izlendi. Atak baslangıcında çekilen EEG elektrofizyolojik status epileptikus olarak rapor edildi. Olgumuz sıklıkla menstruasyon dönemlerinde ve nadiren de mens aralarında uzun süreli dizziness atakları tanımlayan bir NKSE olması nedeniyle ilginç bulunmus ve dizziness ayırıcı tanısında da hatırlanması için sunulmustur.
Non-convulsive status epilepticus (NCSE) defines, in general, a manifestation with cognitive dysfunction, neurological deficit and that is most often treatable and reversible. 30-year-old, right-hand dominant female patient with complaints feeling of imbalance and dizziness occurring during menstrual period almost every month and rarely out of menstrual period, was referred to clinic . In EEG, 3-4 Hz bilateral, synchronized, symmetric, spine, sharp waves and spine-wave paroxysms were observed during episodes. EEG, recorded at the beginning of episode, is reported as electrophysiological status epilepticus. Our patient with NCSE who described long-term dizziness episodes mostly during menstruation periods and rarely in between menstruation cycles; was considered as an interesting case and presented to keep in mind for differential diagnosis of dizziness.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9306/A-Rare-Cause-Of-Dizzinees-Non-convulsive-Status-Epilepticus
http://hdl.handle.net/11607/1854
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-37.pdfMakale Dosyası84.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.