Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1828
Title: Rastlantisal nadir bir bulgu, kuadriküspid aort kapağı
Other Titles: An incidental rare finding of the quadricuspid aortic valve
Authors: Eryılmaz, Ufuk
Akgüllü, Çağdaş
TR150530
TR146427
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Kuadriküspid Aort Kapaği Tip A
Doğumsal Kardiyak Malformasyon
Quadricuspid Aortic Valve Type A
Congenital Cardiac Malformation
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Eryılmaz, U., Akgüllü, Ç. (2013). Rastlantisal nadir bir bulgu, kuadriküspid aort kapağı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(3), 31-33.
Abstract: Kuadriküspid kapak, uniküspid ve biküspid aort kapağa göre hayli nadir görülen bir doğumsal malformasyondur. Genellikle izole doğumsal bir anomali şeklinde saptanması yanında bazen de diğer malformasyonlar ile ilişkili olabilmektedir. Kuadriküspid aort kapak nadiren diğer doğumsal anomalilere eşlike eder; doğumsal kalp hastalıkları içinde ise en sık koroner arter anomalileri ile birliktelik gösterir. Aort yetersizliği, kuadriküspid kapak ile ilişkili en sık birliktelik gösteren hemodinamik bozukluktur. Ekokardiyografi kuadriküspid aort kapak incelemesinde temel tetkik aracı olarak gittikçe artan kullanım alanına sahiptir. Rastlantısal olarak saptanması halinde ekokardiyografi ile izlem esas yaklaşımı oluşturur. Biz bu olgu sunumunda, çarpıntı şikayeti ile polikliniğimize başvuran ve tesadüfen ekokardiyografi ile teşhis ettiğimiz kuadriküspid aort kapaklı bir hastayı sunmaktayız.
Quadricuspid aortic valve is a very rare congenital malformation, far less common than unicuspid or bicuspid aortic valve. It usually appears as an isolated congenital anomaly but it may also be associated with some other malformations. Quadricuspid aortic valve in association with other congenital anomalies is extremely rare but coronary artery anomalies are the most common associated congenital cardiac malformations. Aortic regurgitation appears to be the most common hemodynamic abnormality associated with quadricuspid aortic valve. Echocardiography is increasingly useful in detecting quadricuspid aortic valve. If this anomaly is found incidentally, continual follow-up is recommended. We report such a patient with a complaint of palpitation and incidental echocardiographic diagnosis of quadricuspid aortic valve. Key words: Quadricuspid aortic valve type a, congenital cardiac malformation.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9180/An-Incidental-Rare-Finding-Of-The-Quadricuspid-Aortic-Valve
http://hdl.handle.net/11607/1828
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-33.pdfMakale Dosyası1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.