Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1826
Title: Ultrasound Eelastography findings in patients with NAFLD
Other Titles: Hepatosteatoz olgularında elastografi bulguları
Authors: Tunçyürek, Özüm
Türkkan, M. Onur
Mirzai, Nalan
Açıkalın, Uğur
Tunçyürek, Pars
TR206255
TR162287
TR150623
TR9277
Department of Radiology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine
Keywords: Elastography
Hepatosteatosis
Ultrasound
Elastografi
Hepatosteatoz
Ultrason
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Tunçyürek, Ö., Türkkan, M. O., Mirzai, N., Açıkalın, U., Tunçyürek, P. (2014). Ultrasound Eelastography findings in patients with NAFLD. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(3), 85-89. http://dx.doi.org/10.5152/adutfd.2015.1861
Abstract: OBJECTIVE: This study evaluates whether dynamic elastography could better characterize and differentiate the non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and patient pool for biopsy. MATERIALS AND METHODS: 18 patients with NAFLD were examined by ultrasound (US) and elastography at the Department of Radiology. The patients, none of whom had any chronic liver disease, were 54±9.5 (35-71) years old (8 men; 10 women). Biochemical markers were evaluated. Patients with high liver echogenicity were classified as Stage III NAFLD. B-mode US equipment includes a Hitachi HI VISION Preirus system with an embedded elastography (EL) module (Hitachi Medical Systems Europe) and 6.5 MHz linear probe. RESULTS: Of the cases, 55.6% were female and 44.4% were male. All cases with Stage I NAFLD were female (n:5). Only 33.3% of the cases with Stage III NAFLD were female (n:2). According to the results of elastography, no intergroup difference was differentiated when the stages of NAFLD were compared. When biochemical and hepatomegaly values were considered, differences were only detected in GGT and hepatomegaly values among the NAFLD groups (p:0.015). CONCLUSION: In the study, the stages of hepatosteatosis could not be differentiated with the EL examination. Therefore, it was thought to be of no benefit to the selection.
AMAÇ: Bu çalışma alkolik olmayan yağlı karaciğer (NAFLD) olgularının biopsi öncesi değerlendiriminde elastografinin etkinliğini araştırmak için planlandı. GEREÇ VE YÖNTEMLER: Radyoloji bölümünde 18 NAFLD hastası B mod ultrason ile incelendikten sonra elastografi ile değerlendirildi . Olguların hiçbirinde kronik karaciğer hastalığı yoktu. Yaşları 35 ila 71 arasında değişen 8 erkek hasta ile 10 kadın hasta çalışmaya dahil edildi ( ortalama 54±9.5). Son 6 ay içerisindeki biyokimyasal değerlendirmeleri de kayıt altına alındı. Karaciğer dalak ile karşılaştırılarak ekojenite artışına göre I., II. ve III. derecelerde ile sınıflandıırldı. B mod ve elastografi değerlendirilmesi Hitachi HI VISION Preirus sistemi ile 6.5 MHz lineer prob ile yapıldı. BULGULAR: Olguların %55,6’sı kadın, %44’ ü erkek idi. Evre I NAFLD olgularının tümü kadın idi (n:5). Evre III olgularının sadece %33,3’ü kadın idi (n:2). Gruplar arası hepatosteatoz evresi göz önüne alındığında elastografi sonuçları arasında fark saptanmadı. Biyokimyasal değerler ve hepatomegali ölçüm değerleri göz önüne alındığında GGT ve hepatomegali ölçümleri gruplar arası farklılık göstermekte idi (p:0.015). SONUÇ: Bu çalışmada, B mod ultrasonda sıklıkla kullanılan hepatosteatoz evreleme sistemi elastografi tekniği ile doğrulanamadı. Böylelikle NAFLD tanısı ile biyopsi gereken ile gerekmeyen takipteki olgular arasında ayrım yapılamadı. Bu veri transient elastografi bulgularından oldukça farklı idi.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9147/Ultrasound-Elastography-Findings-In-Patients-With-Nafld
http://hdl.handle.net/11607/1826
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2014 Cilt 15 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85-9.pdfMakale Dosyası240.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.