Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1824
Title: Nadir bir olgu sunumu: ince bağırsak yerleşimli dev anjiyomiyolipom
Other Titles: A rare case report: a giant angiomyolipoma located in the small ıntestine
Authors: Gürcan, Sevilay
Meteoğlu, İbrahim
Açıkalın, Uğur
Kahraman, Nesibe Çetin
Tunçyürek, Pars
TR179238
TR149389
TR150623
TR149394
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Keywords: Anjiyomiyolipom
İnce Bağırsak
Karın Ağrısı
Abdominal Pain
Angiomyolipoma
Small İntestine
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Gürcan S., Meteoğlu, İ., Açıkalın, U., Kahraman, N. Ç., Tunçyürek, P. (2015). Nadir bir olgu sunumu : ince bağırsak yerleşimli dev anjiyomiyolipom. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(1), 32-34. http://dx.doi.org/10.5152/adutfd.2015.1625
Abstract: Anjiyomiyolipom değişen oranlarda yağ doku, düz kas dokusu ve kan damarlarından oluşan, mezenkimal bir tümördür. Ekstrarenal anjiyomiyolipom çok nadir olup, en sık karaciğerde saptanır. İnce bağırsak anjiyomiyolipomu oldukça nadirdir. Bu olgu sunumunda halsizlik ve karın ağrısıyla başvuran ve ince bağırsak mezenter yerleşimli anjiyomiyolipom tanısı alan 32 yaşındaki bir erkek hasta sunulmaktadır. Hastanın çekilen alt abdomen bilgisayarlı tomografisinde batında kitlesel lezyon saptanmış ve ince bağırsak segmental rezeksiyonu yapılmıştır. Patolojik değerlendirmeye gönderilen materyalin mikroskopik incelemesinde serozal yüzden başlayarak mukozaya dek uzanan kistik dilate damar yapıları, yağ doku ve kas doku içeren tümör gözlendi. Uygulanan immünhistokimyasal boyamada, Aktin, Desmin, Vimentin, CD31, CD34 ve D2-40 ile tümörün çeşitli alanlarında boyanma izlendi. Bu histopatolojik bulgular ile olguya ince bağırsak mezenter yerleşimli anjiomiyolipom tanısı konuldu.
An angiomyolipoma is a mesenchymal neoplasm of the tumor and is composed of a varying heterogeneous mixture of blood vessels, smooth muscles, and adipose cells. Extra-renal angiomyolipomas are rarely seen and are most commonly found in the liver. Angiomyolipomas of the small intestine are extremely rare. We report the case of a 32-year-old man who had an ileal angiomyolipoma and who clinically presented with weakness and abdominal pain. A computed tomography scan of the abdomen showed a massive lesion, and segmental resection of the small intestine was performed. In the microscopic examination of the material that was sent for pathological evaluation, a tumor that included a cystic dilated vascular structure, adipose tissue, and muscular tissue extending from the serosa to the mucosa was seen. On immunohistochemical staining, various regions of the tumor were stained positive by actin, desmin, vimentin, CD31, CD34, and D2-40. With these histopathological findings, the patient was diagnosed with angiomyolipoma of the small intestinal mesentery.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9146/A-Rare-Case-Report-A-Giant-Angiomyolipoma-Located-In-The-Small-Intestine
http://hdl.handle.net/11607/1824
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2015 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32-34.pdfMakale Dosyası211.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.