Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1808
Title: Artralji ve ateş yüksekliğine neden olan sol atrial dev miksoma
Other Titles: Giant left atrial myxoma causing arthralgia and fever
Authors: Huyut, Ahmet
Akgüllü, Çağdaş
Eryılmaz, Ufuk
TR150533
TR146427
TR150530
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Miksoma
Kalp Tümörleri
Patoloji
Artralji
Subfebril Ateş
Myxoma
Heart Neoplasms
Pathology
Arthralgia
Sub-Febrile Fever
Issue Date: 2013
Citation: Huyut, A., Akgüllü, Ç., Eryılmaz, U. (2013). Artralji ve ateş yüksekliğine neden olan sol atrial dev miksoma. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(1), 47-50.
Abstract: Kalbin en sık görülen prımer tümörlerınden olan mıksomalar sıklıkla sol atrıyuma yerleşirler. İntra kardıyak mıksomalar hıstopatolojık olarak ıyı huylu kabul edılmelerıne rağmen özellıkle mıtral kapak darlıklarına, serebrovasküler embolılere, subfebrıl ateş ve artraljı gıbı özgün olmayan sıstemık yakınmalara neden olabılırler. 55 yaşında bayan hasta son 6 aydır subfebrıl ateş ve artraljı nedenıyle romatolojı klınığınde takıp edılmekte ıken klınığımıze nefes darlığı ye düz yatamama yakınması ıle başvurdu. Transtorasık ekokardıyografı ıle sol atrıyumda dev mıksoma saptandı. Süreklı dopplerde basınç yarı zaman (PHT) ıle mıtral kapakta saptanan gradıent maxımum/mean:29/17 mmHg ve mıtral kapak alanı (MVA) 1,6 cm2 olarak ölçüldü. Yapılan transözofajıyal ekosunda ınteratrıal septumdan köken alan fonksıyonel mıtral darlığına yol açan 55x31 mm boyutlarında mıksoma ıle uyumlu olabılecek kıtle ızlendı. Ýntrakardıyak kıtle cerrahı olarak çıkarıldı ve patolojık tanı mıksoma ıle uyumlu bulundu. Hastamızda dev sol atrıyal mıksoma ve beraberınde fonksıyonel mıtral darlığı, subfebrıl ateş ve artraljı mevcut ıdı. Hasta opere edıldıkten 2 ay sonra subfebrıl ateş kayboldu, artraljı yakınmaları azaldı. 4. ay kontrolünde şıkayetlerı tamamen kayboldu, sedımentasyon hızı normal saptandı. Subfebrıl ateş ve artraljının mıksomaya sekonder olduğu düşünüldü.
Myxoma, which is the most common primary tumour of the heart, is commonly located in the left atrium. Although intra cardiac myxomas are histologically benign, they may be the source of cerebrovascular emboli, cause of mitral stenosis and nonspecific systemic complaints like fever and arthralgia. A 55-year-old woman was followed by rheumatology clinic because of sub-febrile fever and arthralgia for 6 months. She was admitted to our clinic with complaints of dyspnea and orthopnea. Transthoracic echocardiography showed giant myxoma in the left atrium. Transmitral pressure half time (PHT) was assessed by continuous wave doppler and measured maximum/mean 29/17 mmHg transmitral gradient. Mitral valvular area was measured 1,6 cm2 by PHT. We demonstrated a mass like myxoma, which originates from interatrial septum and caused functional mitral valve stenosis, size of 55x31 mm by trans-eosophageal echocardiogram. Surgery was performed and the intracardiac mass was removed. Pathological examination demonstrated myxoma. We report a patient of a huge left atrial myxoma with functional mitral valve stenosis and complaints of sub-febrile fever and arthralgia. 2 months after the operation the patient's subfebrile fever disappeared and complaints of arthralgia decreased. The complaints completely disappeared and sedimentation rate was normal after 4 months. Sub-febrile fever and arthralgia was suggested to be secondary to myxoma.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9208/Giant-Left-Atrial-Myxoma-Causing-Arthralgia-And-Fever
http://hdl.handle.net/11607/1808
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47-50.pdfMakale Dosyası711.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.