Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1805
Title: 0-6 aylik bebeği olan annelerin anne sütünü artirmaya yönelik geleneksel uygulamalari
Other Titles: Traditional practices of mothers to improve breast milk production during postpartum 6 months
Authors: Şahin, Mine Gökduman
Balkaya, Nevin Akdolun
TR236300
TR16974
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Keywords: Doğum Sonrası Dönem
Emzirme
Anne Sütü
Geleneksel Uygulamalar
Postpartum Period
Breastfeeding
Breast Milk
Traditional Practices
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Gökduman, M., Balkaya, N. A. (2013). 0-6 aylik bebeği olan annelerin anne sütünü artirmaya yönelik geleneksel uygulamalari. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(1), 31-41.
Abstract: AMAÇ: Araştirma 0-6 aylik bebeği olan annelerin emzirme durumlarini, anne sütünü artirmaya yönelik geleneksel uygulamalarini ve etkileyen faktörleri belirlemek amaciyla yapilmiştir. GEREÇ ve YÖNTEM: Araştirma, tanimlayici özelliktedir. Örneklemi, Kütahya ili belediye sinirlari içindeki Merkez Sağlik Ocaklari'na kayitli, 0-6 aylik bebeği olan 216 anne oluşturmuştur. Veriler, araştirmacilar tarafindan hazirlanan soru formu ile 01.07.2008-20.07.2008 tarihleri arasinda toplanmiştir. Soru formu, annelerin evlerinde ziyaret edilmesi ve soru-cevap yöntemi ile doldurulmuştur. Veriler tanimlayici istatistikler, Ki-kare, Fisher Kesin Ki-kare ve ANOVA ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Örneklemin yaş ortalamasi 26.85±4.87 olup, %53.2'si ilkokul mezunu, %89.4'ü ev hanimi ve %45.8'i düşük gelirlidir. Annelerin %77.8'i emzirme ve anne sütünü artirici uygulamalar/önlemler konusunda herhangi bir eğitim almamiştir. Annelerin %72.7'si sütlerinin yeterli olduğunu düşünmektedir ve %65'i bebeklerini ilk alti ay sadece anne sütüyle beslemişlerdir. Annelerin %19.9'u sütlerini artirmak için hiçbir uygulama yapmazken, %80.1'i sütlerinin yetersiz olduğu düşüncesiyle anne sütünü artirmaya çalişmişlardir. Bu amaçla modern (%9.2), geleneksel (%47.9) veya geleneksel+modern (%42.7) uygulamalari yapmişlardir. Büyük bir bölümü beslenmesine önem vermiştir. Anneler en çok su (%62), süt (%24.1), tatli (%20.8), incir (%18.1), soğan (%17.6), meyve-meyve suyu (%16.2), rezene çayi (%14.8) ve sebze-yeşilliğin (%13.9) sütlerini arttirdiğina inanmaktadirlar. Annelerin yaşi, çalişma ve gelir durumu, yaşayan çocuk sayisi, bebeklerini besleme şekli, sütlerinin yeterliliğine ilişkin düşünceleri ile emzirme ve anne sütünü artirici uygulamalar/önlemler konusunda eğitim alma durumu anne sütünü artirmaya yönelik uygulamalarinda etkili bulunmuştur (p<0.05). SONUÇ: Bulgular, annelerin anne sütünü artirmak için bazilari kendilerine ve bebeklerine zarar verebilecek özellikte olan değişik yöntemleri uyguladiklarini, daha çok geleneksel uygulamalari yaptiklarini ve modern uygulamalar konusunda eğitime gereksinimleri olduğunu göstermektedir.
OBJECTIVE: This study aimed to determine breastfeeding statues and practices of mothers to improve breast milk production and affecting factors. MATERIALS and METHODS: Sample of this descriptive study included 216 mothers in Kütahya , having 0-6 month(s) old infants and breastfed at least for a while. Data were collected via a questionnaire prepared by researchers including 51 questions about mothers' socio-demographic characteristics, obstetric history, nursing situations and traditional practices used to improve breast milk/breastfeeding between 07.01.2008-072.20.2008 by the face-to-face interviews at their homes. Descriptive statistics, chi-square, Fisher exact chi-square and ANOVA were used for data analysis. RESULTS: The age of mothers were in mean 26.85±4.87, 53.2% were completed primary school, 89.4% were housewife and 45.8% had low income. 65.0% of mothers exclusively breastfed their babies for the first six months. 72.7% of mothers thought there milk were enough and 77.8% were not informed about breastfeeding issues. While 19.9% of mothers did nothing to increase their breast milk supply, over 80% of mothers tried to increase their breast milk production while they perceived their milk as inadequate. For this reason they used modern (9.2%), traditional (47.9%) or both modern and traditional practices (42.7%). A great part emphasized nutritional applications. They believed mostly that water (62.0%), milk (24.1%), sweets (20.8%), fig (18.1%), onion (17.6%), fruits-fruit juices (16.2%), fennel tea (14.8%) and vegetables (13.9%) increased their breast milk supply. Milk-enhancing practices of mothers were affected by mothers' perceptions of milk-(in) sufficiency, age, working statue, incomes, numbers of living children, pre-planned times for exclusively breastfeeding, infants' age and information given about breastfeeding issues (p<0.05). CONCLUSION: The findings suggest that mothers use various methods to enhance their breast milk supply some of them may harm both mothers self and their infants, they mostly practice traditional methods and need education about modern practices.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/makale_9205/0-6-Aylik-Bebegi-Olan-Annelerin-Anne-Sutunu-Artirmaya-Yonelik-Geleneksel-Uygulamalari
http://hdl.handle.net/11607/1805
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-41.pdfMakale Dosyası396.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.