Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1777
Title: Dandy-walker malformasyonunda şant uygulamaları: olgu sunumu
Other Titles: Application of shunt systems in dandy-walker malformation: a case report
Authors: Ak, Hakan
Yağcıoğlu, Soner
TR111563
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji
Keywords: Dandy-Walker Malformasyonu
Kist
Şant
Ventrikül
Cyst
Shunt
Ventricle
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Ak, H., Yağcıoğlu, S. (2014). Dandy-walker malformasyonunda şant uygulamaları: olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (15)1, 37-39.
Abstract: Dandy-Walker sendromu yaklaşık olarak 30.000 canlı doğumda bir oranında görülen, foramen Luschka ve Magendie atrezisi, posterior fossa kisti ve serebellar vermis agenezisi ile karakterize bir sendromdur. Bu sendromun tedavisinde ventriküler şantlar geliştirilene kadar posterior fossa eksplorasyonu ve kist membran eksizyonu uzunca bir süre tek tedavi şekli olmuştur. Şantların geliştirilmesi bu tedavi şemasını değiştirmiştir. Literatürde ventiküloperitoneal, kistoperitoneal veya kombine yaklaşımlar olmak üzere değişik şant uygulamaları mevcuttur. Bununla birlikte bu hastalarda şant seçimi ile ilgili henüz kesin bir yaklaşım oluşturulabilmiş değildir ve farklı çalışmalardan farklı sonuçlar bildirilmektedir. Bu yazıda Dandy-Walker sendromu teşhisi konulan 26 günlük bir yenidoğan olgusu sunulacak ve şant seçimi literatür eşliğinde gözden geçirilecektir.
Dandy-walker malformation (DWS) is seen about in 1/30.000 live-birth and characterized by the lack of patency of the foramina of Luschka and Magendie, cyst of the posterior fossa and agenesis of the cerebellar vermis. Posterior fossa exploration and cyst excision was the only treatment of this syndrome until the development of shunt systems. However, the choice of shunt systems in DWS is still in controversial and different results have been reported from different studies. In this report, we are presenting a DWS case in a newborn and tried to discuss the choice of shunt application in the light of the literature.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/makale_9169/Dandy-walker-Malformasyonunda-Sant-Uygulamalari-Olgu-Sunumu
http://hdl.handle.net/11607/1777
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2014 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37 - 39.pdfMakale Dosyası1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.