Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1747
Title: Aydın ekolojik koşullarında çinko uygulamasının buğdayın (Triticum aestivum L.) tane verimi ve kalitesi üzerine etkisi
Other Titles: Effect of Zn application on yield and quality of wheat (Triticum aestivum L.) under the ecological conditions of Aydın
Authors: Erekul, Osman
Baysal, Zehra
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Agronomi Bilim Dalı, Tarla Bitkileri Anabilim dalı
Keywords: Buğday
Verim
Kalite
Çinko
Çeşit
Wheat
Yield
Quality
Zinc
Variety
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 2012-2013 buğday üretim sezonunda, tesadüf blokları deneme desenine göre yapılmıştır. Deneme materyali olarak Sagittario, Kaşifbey- 95, Basribey-95, Cumhuriyet-75, Osmaniye ve Anapo çeşitleri kullanılmıştır. Çalışmanın amacı üç farklı çinko uygulama zamanın verim öğeleri (başakta tane verimi, bin dane ağırlığı, tane verimi, metrekarede başak sayısı, başakta tane sayısı, bitki boyu) ve kalite özellikleri (tanede protein oranı, tanede nişasta oranı, tanede lif oranı) üzerine etkilerini araştırmaktır. Genel olarak buğday kültür bitkisinde başaklanma ve özellikle tane dolum döneminde gerçekleştirilen çinko uygulamasının verim ve protein oranları üzerine pozitif etkisinin bulunduğu ancak verimi meydana getiren başakta tane verimi, bin dane ağırlığı, metrekarede başak sayısı, başakta tane sayısı, bitki boyu ve kalite parametrelerinden tanede nişasta oranı ve tanede lif oranında bu etkinin daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
This study was conducted at the experimental field of the Adnan Menderes University Agricultural Faculty Research Farm for the bread wheat growing period of 2012-2013 on the base of completely randomized block design experiment. Bread wheat varieties Sagittario, Kaşifbey-95, Cumhuriyet-75, Osmaniye and Anapo were used in the experiment. The aim of this study was to determine the effect of three different zinc application times on yield, yield components (plant height, number of kernels per ear, 1000 grain weight, number of ears per square meter) and some quality parameters (protein, starch and crude fibre contents) of five different wheat (Triticum aestivum L.) varieties. Zinc applications at heading and at the beginning of the grain filling period have significantly positive effects on yield and protein content. However, these effects were lower in yield components and the other quality parameters.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53873106&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1747
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10058001.pdfYüksek Lisans Tezi477.6 kBAdobe PDFView/Open
abstract.pdfYüksek Lisans Tezi70.67 kBAdobe PDFView/Open
ozet.pdfYüksek Lisans Tezi70.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.