Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/171
Title: Aydın ili Bozköy-Alangüllü termal sularından izole edilen Bacillus sp. 4 esterazının kısmi saflaştırılması ve kinetik parametrelerinin belirlenmesi
Other Titles: Partial purification and determination of the kinetic parameters of the esterase of Bacillus sp. 4 isolated from Aydın province, Bozköy-Alangüllü thermal spring water
Authors: Metin, Kubilay
Bakır Ateşlier, Z. Burcu
TR150916
Keywords: Bacillus
esteraz
lipaz
termostabil enzim
saflaştırma
karakterizasyon
esterase
lipase
thermostable enzyme
purification
characterization
Issue Date: 1-Jan-2003
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu araştırma, Aydın ili Bozköy-Alangüllü termal sularından elde edilen Bacillus sp. 4 izolatının esterazının kısmi saflaştırmasının yapılması ve kinetik parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilrniştir. Bacillus sp. 4 izolatının maksimum enzim ürettiği koşullar belirlenmiştir. Esterazm lokalizasyonu, optimum sıcaklığı, pH'sı, sıcaklık ve pH stabilitesi, Km ve Vn^ değerleri saptanmış, polihidrik alkollerin esteraz stabilitesi üzerine etkisi, çeşitli metal iyonlarının, deterjanların, organik çözücülerin ve inbibitörlerin esteraz aktivitesi üzerine etkisi ve esterazm substraî spesifitesi belirlenmiştir. Bulunan sonuçlar uygun literatürlerle karşılaştırılarak esteraz özellikleri açısından değerlendirilmiştir. This study aims to carry out to make the partial purification and detennination of the kinetic parameters of the esterase of Bacillus sp. 4 isolated from Aydin Province, Bozköy- Alangüllü thermal spring water. In optimum conditions of Bacillus sp. 4, maximum amount of enzyme produced was determined. Optimum temperature, pH, temperature and pH stability, localization, Km and Vmax of the esterase, the effect of polyhidric alcohols on esteraz stability and the effects of various detergents, organic solvents and inhibitors on esterase activity was determined. The results were compared appropriate references and the esterase were evaluated by its property.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32898500&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/171
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Araştırma Bulguları.doc1.03 MBMicrosoft WordView/Open
İÇİNDEKİLER.doc30.5 kBMicrosoft WordView/Open
KAPAK.doc19.5 kBMicrosoft WordView/Open
Kısaltmalar.doc20 kBMicrosoft WordView/Open
Kopya Giriş.doc130.5 kBMicrosoft WordView/Open
literatür.doc46.5 kBMicrosoft WordView/Open
materyal ve metod.doc169 kBMicrosoft WordView/Open
ÖZ.doc22 kBMicrosoft WordView/Open
ÖZET.doc26.5 kBMicrosoft WordView/Open
Özgeçmiş.doc19.5 kBMicrosoft WordView/Open
sonuç ve öneriler.doc25 kBMicrosoft WordView/Open
Şekiller listesi.doc30.5 kBMicrosoft WordView/Open
Tablolar listesi.doc29.5 kBMicrosoft WordView/Open
Tartışma.doc107.5 kBMicrosoft WordView/Open
TEŞEKKÜR.doc20 kBMicrosoft WordView/Open
TEZ_VERİ_FORMU.doc25.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.