Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/165
Title: Dünya pazarında Türk ekolojik kuru incirinin mevcut durumu ve geliştirilme olanakları üzerine bir araştırma
Other Titles: A Research on current status of Turkish organic dried fig and advancing possibilities in the world market
Authors: Konak, Kezban
Şahin, Berrin
Keywords: Ekonomi
Economics
Ziraat
Agriculture
Kuru incir
Dried fig
Organik tarım
Organic farming
Tarım ekonomisi
Agricultural economics
Issue Date: 1-Jan-2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Dünya' da ve Türkiye'de ekolojik tarımın yapısı, gelişimi incelenmiştir. Ayrıca ekolojik kuru incir alt sektörünün gelişimi ortaya konmuş, Aydın yöresindeki ekolojik kuru incir üreticileri ve ihracat yapan firmalarla anket çalışması yapılarak elde edilen veriler; alt sektörün işleyişini, ekonomik ve sosyal yapısını, sorunlarını belirlemek amacıyla değerlendirilmiştir. Araştırma yöresinde 68 adet ekolojik kuru incir üreticisi ile anket çalışması yapılmıştır. Ayrıca saha çalışmalarıyla 13 adet olduğu tespit edilen ekolojik kuru incir ihraç firmalarıyla da anket çalışması yapılmıştır. Ekolojik kuru incir üretimi ile kuru incir üretimi birbirinden bağımsız değildir. Kuru incir yamaç arazilerde yetiştirildiği için, yıllardır toprak yıkanmaya ve erozyona maruz karmakta ve bitki besin maddelerince fakirleşmektedir. 1992 yılında 10-12 kg olan ağaç başına verim, bugün 7-8 kg'a düşmüştür. Bu nedenle gerekli kültürel önlemlerin alınması (teraslama, yeşil gübreleme, organik preparatların kullanımı vb) kuru incirin geleceği açısından önemlidir. Kuru incir yetiştiriciliğinde doğa koşullan ve ekolojik koşullardan kaynaklanan nedenlerle az miktarda sentetik girdi kullanılmakta ya da hiç kullanılmamaktadır. Bu durum ekolojik üretime geçişi kolaylaştırmaktadır. Üreticilerin ekolojik tarıma başlandığında görülen verim düşüklüğü sorunları olmamaktadır. Anket çalışmasında 26 üreticinin 11 'i ile yazılı sözleşme yapılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle ürün alım-satımında problemler ortaya çıkmaktadır ve ekolojik tarım sisteminin kuru incirde henüz tam olarak uygulanmadığının göstergesidir. Kontrol ve sertifikasyon maliyetleri toplam kuru incirin maliyetini % 8-12'si kadardır. Bu oram düşürebilmek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygulamayı öngördüğü bir proje vardır. Bu proje ile ekolojik tarım bölgeleri oluşturarak, kontrol ve denetimi kolaylaştırmak, böylece sertifikasyon maliyetini düşürmek amaçlanmıştır. İncir de bu proje kapsamına alınabilir. -107- Ekolojik ürün çeşidi sayısını arttırmamız, sektördeki pazar payımızı büyütmemiz açısından gereklidir. Kuru incirde de farklı şekillerde işlenmiş ve ambalajlanmış ürünleri dünya pazarına sunmak, ihracatımızın miktar ve değerini arttırabilecektir.. Böylece yıllık yaklaşık olarak 1500 -2000 ton ve 3 milyon-3.5 milyon dolar arasında olan ihracatımız daha da artabilecektir. Ülkemizde ekolojik kuru incir üreticilerinin bilgilendirilmesi ve konuya inanmaları, sektörün sağlıklı gelişimine katkıda bulunacaktır. In the present study, the structure and the development of organic farming in Turkey was investigated. Also development of the dried fig subsector was revealed. In order to determine the problems and figure out the economical and social structure of the subsector, mentioned above, a questionnaire with farmers and exporters was carried out. The questionnaire was made with 68 farmers, who produce organic dried fig, and 13 organic dried fig exporters in the research region. There are not so much differences between the organic dried fig production and the dried fig production. One can not say that these two production ways are independent. Since the dried figs are produced on the slopes of hills, they are exposed to erosion and the plants get poor of nutriments. The productivity per tree, which was 10- 12 kg in 1992, decreased to 7-8 kg today. Because of this, the necessary precatuions (green fertilizing, usage of organic preparations) must be taken into consideration in order to secure the future of dried fig production. A very small amount of synthetic inputs are used in the production of dried fig because of the natural and organic conditions. By this way the conversion of dried fig production to organic production becomes easy. Also the farmers do not face up with the classical productivity decrase problems in the first steps of organic production. In the results of the questionnaire, it was seen that 1 1 of the 26 farmers did not make a written contract. So some problems come out in the trade phase. This is an indicator that the organic farming system was not totally put into practice. The cost of the control and certification in the total cost of dried fig production is %8-12. The Ministry of Agriculture have a project to decrease this ratio. The main idea of this project is, to faciliate control and inspection by forming organic farming regions. Fig can also be taken into consideration in the scope of this project. -109- Organic product variety must be increased in order to be a big part of the organic market. The usage of different processes and packages for dried fig incrases our export quantity and value. Thus our present 1500-2000 tons and 3-3.5 million $ export values are expected to be increased. Training and education of organic dried fig farmers have a very important role in the development of the sector.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32916693&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/165
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-içindekiler.doc58 kBMicrosoft WordView/Open
2-öz.doc280 kBMicrosoft WordView/Open
3-giriş.doc198.5 kBMicrosoft WordView/Open
4-dünyada ekolojik tarım .doc183 kBMicrosoft WordView/Open
5-türkiyede ekolojik tarım.doc211 kBMicrosoft WordView/Open
6-türkiyenin ekolojik ürün ihracatı.doc249.5 kBMicrosoft WordView/Open
7-türkiyede ekolojik ürünler ticareti.doc251 kBMicrosoft WordView/Open
8-türkiyede ekolojik kuru incir.doc215.5 kBMicrosoft WordView/Open
9-araştırma bulgu.rtf154.92 kBRTFView/Open
10-sonuçlar.doc59 kBMicrosoft WordView/Open
11-özet-1.doc69.5 kBMicrosoft WordView/Open
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU.doc23 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.